Попълнете глобалното проучване за качеството на живота на ЛГБТИ хората

Организациите LGBT Foundation и UNAIDS провеждат глобално проучване, засягащо теми като щастието, качеството на живота и секса сред ЛГБТИ хората. Събраните данни ще бъдат използвани за подобряване на условията на живот и отношението към куиър общността, включително осигуряване на достъп до здравни и социални услуги.

Проучването е анонимно, на повече от 20 езика и отнема около 10 минути за попълване. Крайният срок за участие е 31 юли 2019.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Включете се в глобалното проучване на адрес: https://www.research.net/r/LGBTHappinessResearch