^

Младежка ЛГБТ организация „Действие“ стартира обучение на адвокати

През 2018 и 2019 г. „ЛГБТ организация Действие“ заведе десетки дела на ЛГБТИ тематика. Те включваха искания за международна закрила; дела за дискриминация на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност; дела, касаещи право на пребиваване в България на партньор в еднополова двойка; искания за гражданство на лице-съпруг от еднополова връзка, статут на деца, родени в еднополова връзка, искове за международно отвличане на деца в еднополови връзки; телесни повреди на ЛГБТИ лица заради тяхната сексуална ориентация и/или полова идентичност. Подавахме жалби до Европейския съд по правата на човека, както и жалби за нарушение на правото на Европейския съюз.

През 2020 г. „ЛГБТ организация Действие“ се посвещава да намери повече съюзници сред колегите адвокати. Целта ни е да създадем общност от адвокати в цялата страна, на които можем да разчитаме, че ще се отнасят с необходимото уважение и професионализъм към ЛГБТИ хората. За целта „Действие“ стартира поредица от обучения на адвокати и младши адвокати в четири основни направления:

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Модул 1: Миграционно – бежански въпроси, касаещи ЛГБТИ лица (18-19 януари 2020 г.).

Модул 2: Семейно-правни въпроси, касаещи ЛГБТИ хора (14-15 март 2020 г.).

Модул 3: Дискриминация и жалби до ЕСПЧ (4-5 април 2020 г.)

Модул 4: Престъпления от омраза, жалби до ЕСПЧ и преюдициални запитвания (29-31 май 2020 г.)

Модул 1: Миграционно – бежански въпроси, касаещи ЛГБТИ лица ще се проведе на 18-19 януари в хотел „Банкя Палас“ в град Банкя. Всички разходи се покриват от „ЛГБТ организация Действие“.

Модулът ще се фокусира върху искания за международна закрила и искания за пребиваване в България на членове на семейството на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза.

Част Първа, касаеща исканията за международна закрила на ЛГБТИ лица ще се фокусира върху процедурните въпроси по подаването на искането за закрила и задълженията на приемащата държава, произтичащи от международното и европейско право. Ще бъде разгледана практиката на Държавна агенция за бежанците по такива дела, както и практиката на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Ще бъдат разгледани и специалните задължения на България спрямо ЛГБТИ лица, търсещи международна закрила.

Обучението „Миграционно-бежански въпроси“ ще се проведе в хотел „Банкя Палас“ в гр. Банкя на 18 и 19 януари 2020 г. Всички разходи по настаняване, храна и кафе паузи са осигурени от „ЛГБТ организация Действие“. Има такса за участие в семинара в размер на 50 лева. Приемат се и студенти 5-ти курс в Юридически факултет, като за тях таксата отпада.

Записвания се приемат до 14:00 часа на 14 януари 2020 г. чрез попълване на този формуляр: https://docs.google.com/forms/d/14_nH5A6nRYV9nRG0bbpfFs6RlRulASMYPqQPKqusuG8/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3gEtWevi7AzfaYh-d0jsGhqdutkcEdcS-9UVr9Kumpy-_0t09dixvnKao