Съдът в Латвия се произнесе относно наследяването на еднополови партньори

На 9 април Конституционният съд в Латвия обяви, че правилото, което изисква семейния партньор да плаща по-висока държавна такса за получаване на наследството на починалия си партньор, когато е от същия пол, ще бъде отменено. Институцията заключи, че такъв подход не отговаря на задължението на държавата да защитава семействата, посочено в Конституцията.

Старото правило изтича на 1 юни 2022 г., както е посочено в решението на Конституционния съд. Решението на Конституционния съд е окончателно и необжалваемо.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Досегашните правителствени разпоредби предвиждат, че държавната такса за получаване на правата върху недвижими имоти в поземления регистър е значително по-ниска за съпрузите, отколкото за останалите наследници.

Омбудсманът оспори съответствието на това правило с Конституцията, като подчерта, че то не защитава семействата с еднополови партньори – в ситуация, когато наследството е оставено от еднополов семеен партньор, наследникът трябва да плати същата държавна такса като всеки друг наследник, който няма семейна връзка с починалия.