Фондация GLAS и Организацията на евреите в България „Шалом“ сключиха Меморандум за разбирателство и сътрудничество

На 15-ти февруари, обединени от желанието да живеем в демократично гражданско общество без разделения, прояви на нетолерантност и реч на омразата, Организацията на евреите в България „Шалом“ и Фондация GLAS сключиха Меморандум за разбирателство и сътрудничество.

Според текста на Меморандума: „Страните ще споделят своя опит и експертни възможности, за да повишат обществената осъзнатост за съществуващата необходимост от конкретни мерки по превенция и противодействие на форми на нетолерантност и техните физически проявления, по-специално реч на омразата и престъпления от омраза.“ Освен това, те ще продължат да работят за създаването на безопасна среда за групи, общности и отделни индивиди, които са обект на прояви на нетолерантност.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Сред гостите на церемонията по подписването в Еврейския културен дом бяха посланикът на Израел в България Н. Пр. Ирит Лилиан, посланикът на САЩ Н. Пр. Ерик Рубин, генералният директор на дирекция „Глобални въпроси“ и директорът на дирекция „Права на човека“ към МВнР посланик Пламен Бончев и г-жа Мария Спасова, главният редактор на сайта за човешки права Marginalia, Ашод Дерандонян от Заслушай се – Listen Up се и Александър Иванов отМОГА – Младежка организация на глухите активисти, председателят наCentral Israelite Religious Council г-жа София Коен и нейни колеги от ръководството на ОЕБ „Шалом“.

„Всеки от нас е различен и това не бива да бъде причина да се чувстваме застрашени. Сега е времето да строим подобни съюзи, а не стени, които да ни разделят. Щастливи сме, че в лицето на „Шалом“ намираме не просто партньори, а приятели, с които заедно ще работим за запазване на демократичните ценности в нашето общество и общата визия за обединена Европа“, каза Симеон Василев, председател на фондация GLAS в обръщението си.