Комитет на ООН осъжда криминализирането на еднополовите актове в Шри Ланка

На 23 март, Комитетът на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) призова правителството на Шри Ланка да отмени закона, криминализиращ сексуалните действия между хора от един и същи пол – включително между жени.

Делото бе заведено съгласно Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) от Розана Фламер-Калдера, активистка за правата на ЛГБТ хората и директор на организацията Equal Ground , заради това, че е била подложена на тормоз и дискриминация заради своята сексуална си ориентация и работата си за правата на ЛГБТ хората.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Решението на Комитета се отнася до Наказателния кодекс на Шри Ланка, реликва от британското колониално управление, който датира от 1883 г. Раздел 365 наказва „плътски сношения против естествения ред“ с до 10 години затвор и глоба. Раздел 365A наказва „всяко деяние на груба непристойност“ с до две години затвор и глоба.

Всеизвестно е, че тези разпоредби криминализират секса между партньори от един и същи пол. Раздел 365A първоначално криминализира само секса между мъже, но е изменен през 1995 г., след като законът е критикуван за дискриминация въз основа на пол, и от тогава включва и секс между жени.

Много страни криминализират само секса между мъже, а поне 38 държави криминализират всеки сексуален акт с партньор от същия пол или изрично криминализират сексуалните отношения между жени. От 1986 г. насам поне 10 държави са приели изрично закони, които криминализират секса между жени, като някои дори представят това като опит за постигане на равенство – както е в случая с Шри Ланка.

CEDAW установява, че властите на Шри Ланка са подложили Фламер-Калдера на дискриминация и насилие, основано на пола и не са предприели никакви правни или други мерки за защита на правото ѝ на живот, свободен от насилие, основано на пола, или за премахване на предразсъдъците, на които е била подложена като жена, лесбийка и активист.

В решението си, CEDAW отбелязва, че „криминализираноето на еднополовите сексуални актове между жени в Шри Ланка означава, че [Фламер-Калдера] има трудности с намирането на партньор, трябва да крие връзките си и рискува да бъде наказателно преследвана.“

„Криминализирането на сексуалните действия между хора от един и същи пол означава, че дискриминацията, насилието и тормозът върху лесбийките, гейовете, бисексуалните, транс и интерсекс хората в Шри Ланка продължават безнаказано“, заяви членът на Комитета Хироко Акизури.

CEDAW призовава Шри Ланка да отмени остарелия си и дискриминационен закон. Страната сега разполага с шест месеца, за да предостави писмен отговор на Комитета, в който да посочи действията, които е предприела или ще предприеме, за да приложи решението.