Каква е разликата между небинарен, джендъркуиър и джендър неконформист?

Разбиранията ни за социалния пол и терминологията, която използваме продължават да се разширяват непрекъснато през годините, а хората започват да се идентифицират с различни флуидни идентичности. Изразите „небинарен“, „джендъркуиър“ и „джендър неконформист“ се отнасят за хора, който не смятат, че се вписват в идеята за строго определен мъжки или женски пол. Много е вероятно, обаче, да се запитаме каква е разликата между тези три идентичности.

„Небинарен“, „джендъркуиър“ и „джендър неконформист“ едно и също ли е?

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Психологът Лу Хаймс от Ню Йорк твърди: „Това са термини, произлизащи от личния опит. Това означава, че нямаме конкретни дефиниции за тях. Освен това, този тип идентичности са сравнително нови за академичните и медицинските среди и все още не са част от мейнстрийм дискурса. Красотата във всичко това е, че всеки индивид може да интерпретира разликите сам и да се идентифицира с това, което се доближава най-много до усещанията му. Има хора, които се припознават и в трите термина и ги използват едновременно, но има и такива, които използват само един от тях. При всички положения, когато се обръщаме към някого е важно да попитаме как се идентифицират и какви местоимения предпочитат.“

Какво означава „небинарен“?

Речниците дефинират думата „небинарен“ като „нещо, което не се състои само от два елемента или характеристики“. Макар и терминът да се използва най-често за половата идентичност, тя може да бъде приложена и в друг контекст. Небинарната мода, например, е вълна в модната индустрия, която има свои последователи и сред cis-половите хора. „Небинарен“ за идентичност се използва за хора, които чувстват, че не се вписват в традиционните категории ‘мъж’ или ‘жена’. Терминът директно предизвиква идеята, че съществуват само два социални пола. Лу Хаймс твърди: „Аз се идентифицирам като небинарна, защото не се идентифицирам нито с категорията ‘мъж’, нито с категорията ‘жена’.“

Какво означава „джендъркуиър“?

Терминът „джендъркуиър“ възниква за първи път през 90-те години на XX век сред активистките среди. Психотерапевтът Лаура Джейкъбс споделя: „За мен думата „джендъркуиър“ изразява бягство от класическата идея за пол. В нея има заложена политическа позиция и провокация към половите стереотипи, заложени в нашата култура.“ Сайръс Коен от Ню Йорк пък твърди: „Аз дефинирам „джендъркуиър“ като обединяващ термин за всичко, което не е cis-джендър.“

Какво означава „джендър неконформист“?

Общо казано „джендър неконформист“ се отнася за хората, които не се съобразяват с традиционните полови норми. Подобно на „небинарен“ и „джендъркуиър“, „джендър неконформист“ също може да бъде разбран като обединяващ термин, но понякога той може да се отнася и за хора, които се идентифицират като cis-gender, но се обличат и държат по начини, които предизвикват половите стереотипи. Лу Хаймс споделя: „Терминът сякаш казва: „От мен се очаква да стоя в тази рамка, но аз няма да го направя, защото не искам да се съобразявам с чуждите очаквания.““ Сайръс Коен разбира термина по различен начин: „За разлика от друите два термина, според мен, „джендър неконформист“ произлиза от начина, по който другите хора те виждат. Най-често използвам този термин в cis-половите среди, защото поражда най-малко въпроси и е най-лесен за разбиране.“

Автор: Мери Рета