Исландия въвежда нов закон за половата идентичност

Исландския парламент гласува ‘за’ въвеждането на нов закон за половата идентичност, който ще бъде от полза за трансджендър и небинарните хора. За съжаление, точката, засягаща интерсекс децата, която е била част от законопроекта, все още не е одобрена.

Според закона транс хората в Исландия вече няма да бъдат задължени да преминават през дълги и сложни медицински процудери, за да сменят законно пола си в личните документи. Небинарните хора ще имат възможността да отбележат трети пол (X) в документите и  държавния регистър.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Предложението за интерсекс децата бе да се забранят законно ненужните операции, извършвани върху деца, родени с интерсекс черти. Парламентът реши след 12 месеца да се свика нов специален съвет, който да обсъди възможността за отделен закон за интерсекс хората.