a young caucasian person, seen from behind, holding a transgender pride flag over his or her head against the blue sky

Български съд неправомерно е отказал на транс мъж да смени пола си в документи според ЕСПЧ

Европейският съд по правата на човека прие единодушно, че български съд е нарушил член 8 (правото на зачитане на личeн и семеен живот) от Европейската конвенция за правата на човека.

Случаят се отнася до транс лицето Я.Т. от Стара Загора, роден през 1970 година, който е предприел стъпки за да промени физическия си вид и е поискал да промени пола си в документите и гражданските регистри, но е получил отказ от съда. Той твърди, че е осъзнал своята мъжка полова идентичност през тийнейджърските си години и неговата социална и семейна идентичност от тогава е мъжка.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

От 2008 година Я.Т. живее с жена и двамата имат дете, родено през 2010 година, чрез асистирана репродукция. Детето разпознава родителите си като майка и баща. След като се е подложил на операция за премахване на млечните жлези, като част от ‘транзишън’ процедурата си, мъжът е подал молба до окръжния съд с искане да бъдат променени имената и пола му в електронните регистри за гражданство. Съдът е отказал да смени пола му по документи, посочвайки като причина „обществения интерес“.

Случаят е бил пренасочен от транс лицето към Европейският съд по правата на човека през 2016 година, а решението което пристига сега е, че българския съд е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и държавата ще трябва да заплати на жалбоподателя за неимуществените вреди.

Адвокат Наташа Добрева, която води делото, коментира решението: „Днешното решение на Европейски съд по правата на човека може да се обобщи с едно изречение – Правото ми да се самоопределям не пречи на никой. Няма обществен интерес, който да надделява над правото на жалоподателя Я.Т. да живее като мъж и това да бъде признато по правен ред. От това решение следва не само плащане на обещетение на конкретното лице. То има по-голямо и широко значение за нашето право. От това решение ще следва задължение за обучение на нашите съдии по какви критерии да разглеждат молбите за признаване на пол. Те ще бъдат длъжни да се съобразяват със същите критерии, които Европейски съд да прилага в делото на Я.Т., при бъдещи молби.“

Адвокат Наташа Добрева