Над 600 здравни специалисти и студенти по медицина бяха обучени в рамките на финансирания от ЕС проект „Отворени врати“

 
Кабинет Дъга – банер
 

Партньорите по проекта „Отворени врати„, ръководен от университети и неправителствени организации, проведоха обучение за 692 здравни специалисти и студенти по медицина в пет държави – България, Испания, Унгария, Полша и Италия. Целите на обучението бяха да се повишат знанията за здравните нужди на ЛГБТИ хората сред здравните специалисти и студентите по медицина, да се подобри отношението им към ЛГБТИ хората и да се повишат уменията им да предоставят компетентни и приобщаващи здравни грижи за ЛГБТИ хората в Европа. Предварително създадените обучителни материали бяха адаптирани, като се взеха предвид местните условия в отделните държави и равнището на равенство на ЛГБТИ.

Университетът в Жирона проведе обучение за студенти по медицина, психология, медицински сестри, както и за професионалисти – акушерки, акушери, гинеколози, психолози от звеното за сексуално и репродуктивно здраве в Каталуния, Испания.
Организацията Hatter в Унгария проведе обучение за персонала на Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (BJIHSZK), доставчик на социални услуги и здравни грижи в 7-и район на Будапеща. Обученията за студенти по медицина бяха проведени с две организации: Korányi Frigyes Szakkolégium (KFSZ), един от колежите на университета „Семмелвайс“, и Budapesti Orvostanhallgatók Szövetsége (BOE), организацията на студентите по медицина в Будапеща.
В Полша се проведоха две обучения, които умишлено бяха организирани в по-малки градове извън Варшава, тъй като там нуждите на здравните специалисти бяха още по-големи.

Като цяло и в петте държави участниците проявиха голям интерес към темите, разгледани по време на обучението, и бяха доволни от него, както се вижда от устната обратна връзка в края на обученията и от формулярите за оценка.
Според информацията, предоставена във формулярите за оценка от България, 100 % от участниците биха препоръчали обучението на други, 94 % смятат, че обучението е отговаряло на професионалните им нужди, а 100 % са доволни от обучителите.
Повтарящ се коментар от семинарите е необходимостта от организиране на допълнителни дни на обучение за разглеждане на други теми, свързани със здравето на ЛГБТИ. Много положителен резултат беше създадената мрежа от контакти между участниците, които имаха желание да споделят своя опит и да подобрят практиките си.

Част от дейностите по проекта е и платформа за електронно обучение, която може да се използва от всеки здравен специалист или студент, като предлага същото ниво на задълбочено обучение по темите. Това е ценен актив на проекта, който включва и доклад, предоставящ информация за разбирането, нагласите, опита и нуждите от обучение на здравните специалисти, както и видеоклипове за социална осведоменост.

Те могат да се използват като чудесна отправна точка и могат да бъдат намерени на английски език тук:

Медицинският персонал, който търси повече информация, може да се възползва от краткия наръчник, обобщаващ най-важната информация за здравето на ЛГБТИ. Ръководството, което е достъпно на различни езици онлайн на адрес https://opendoorshealth.eu/en/outputs , включва въведение в ЛГБТИ терминологията, обобщение на здравните нужди на ЛГБТИ хората и практически препоръки за избягване на дискриминацията и създаване на приобщаващо клинично пространство.

Отворените врати: Проектът „Насърчаване на приобщаващи и компетентни здравни грижи за ЛГБТИ хората“ е съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равенство и гражданство (2014-2020 г.). Участващите организации са Háttér, фондация Bilitis и GLAS, Università Degli Studi di Brescia (UNIBS), Universitat de Girona (UdG), Surt, Fundacio De Dones Fundacio Privada (SURT) и Lambda Warsaw.

My Cart Close (×)

Твоята количка е празна
Към магазина