Какво постигнахме с Еразъм+ „Гласове на общността“?

С цел популяризиране на проекта „Гласове на общността“ и запознаване с постигнатите по него резултати и компетенции, фондация GLAS проведе серия от събития, насочени към представители на ЛГБТИ общността в България. През последните две години фондацията осъществи проекта по програма Еразъм+, свързан с обучения за възрастни и обмяна на опит.

Благодарение на него шестима представители на фондацията участваха в курсове на разнообразни теми като „стратегическо лидерство“, „работа в комплексна среда“, „коучинг базиран на познания“ и др. Двама души от екипа на GLAS също така проведоха обмяна на опит в организации с подобна дейност в Европа.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Събитията, които реализирахме се проведоха в София на 26 ноември 2021 с тема „Стратегическо планиране, лидерство и решаване на конфликти“ и в Бургас на 27 декември 2021 с тема „Нови организационни практики и визуализация на активистката работа“. Финалното изнесено събитие се проведе в село Проглед на 21 януари 2022, като там всички участници споделиха наученото и беше допълнително обсъдено организирането на активистката дейност и ЛГБТ равноправието в европейска перспектива.

В рамките на проекта бяха проведени шест образователни курса за възрастни на теми: стратегически мениджмънт, нови визуални похвати в активистката работа, управление на конфликти, стратегическо лидерство, организиране и ръководене на общности, устойчиво развитие.

„Чрез „Гласове на общността“ успяхме да повишим квалификацията на работещите и доброволците в нашата фондация, както и да развием способности за адаптиране към нарастващата хомо и трансфобия, ксенофобия и засилени националистическите движения в страната. Проектът беше предизвикателен за изпълнение в две години, маркирани от световна пандемия и затруднено придвижване, но съм щастлив, че постигнахме толкова добри резултати и успяхме да изградим още по-широка мрежа от единомишленици както у нас, така и в чужбина“, Симеон Василев, председател на фондация GLAS.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.