Флорида ще предоставя PrEP безплатно на рисковите групи

Департаментът на здравеопазването във Флорида обяви своите намерения да започне да предлага PrEP безплатно в целия щат до края на годината. Според Центъра за контрол и предотвратяване на заболяванията, вече е доказано, че PrEP може да намали риска от заразяване с ХИВ сред рисковите групи с до 92%. Благодарение на това новаторско решение, повече хора ще имат достъп до PrEP и новите ХИВ инфекции ще намалеят, очакват от ведомството.

„Решението на Флорида да направи PrEP общодостъпен в здравните отдели на всичките 67 окръзи е от съществено значение. Така достъп до PrEP ще получат гражданите, които са в най-голям риск, но не са здравно осигурени“, коментира Daniel Downer, координатор на услугите за ранна интервенция към Hope and Health Center в централна Флорида, както и член на програмата HIV 360 на Human Rights Campaign. „Това също показва, че здравните работници осъзнават ключовата роля на PrEP в превенцията срещу ХИВ/СПИН в щата Флорида“, добави той.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Повече от 50% от новите ХИВ инфекции за 2016 г. са регистрирани в южните щати. През същата година Флорида е имала третият най-висок брой на нови ХИВ инфекции в цялата държава – 28 от 100 хиляди жители на Флорида са били диагностицирани с вируса. „Осигуряването на средство за предотвратяване на ХИВ (PrEP) сред засегнатите общности ще доведе до овладяване на броя на новите ХИВ инфекции в щата, а след това и до намаляване“, коментира Downer.

PrEP е на пазара от 2012 г, но употребата му е все още минимална в САЩ – около 145 000 души имат рецепти за лекарството. Според Downer, ключът към увеличаването на употребата на PrEP е справянето със социалната стигма и другите структурни проблеми – бедност, живот в затвора, нестабилност на жилищната ситуация – пречещи на хората да имат достъп и да проявят последователност в приемането на PrEP и ползването на други услуги за предпазване от ХИВ.

„Много от тези общности от дълги години нямат доверие на медицината“, каза Downer. „Много от тях са уязвими. Възползвали са се от тях и са ги изоставили. Те не са склонни да действат, ако нямат доверие на отсрещната страна. За да може да имат доверие на доставчиците на услуги, те трябва да демонстрират загриженост, защото само така ще се получи.“

Downer подчерта колко важна е ролята на медицински доставчици в увеличаването на употребата на PrEP. „Имаме възможността да поставим дискусията за PrEP на преден план. Медицинските доставчици трябва да могат уверено да разговарят със своите пациенти за секс, както и да ги информират за опциите им за предпазване от ХИВ“, каза той. „Трябва да направим така, че на никой да не се отказва достъп до PrEP, независимо от раса, етнос, биологичен или социален пол, платежоспособност или сексуална ориентация.“