Европарламентът призова всички в ЕС да признават еднополовите бракове

След като миналта седмица Европейската комисия предприе действия срещу „зоните, свободни от ЛГБТ“ в Полша, днес Европейският парламент предлага законодателни промени за справяне с дискриминацията.

В резолюция относно правата на ЛГБТИК лицата в ЕС (приета с 387 гласа „за“, 161 „против“ и 123 „въздържал се“) Европейският парламент подчертава, че тези граждани следва да могат да упражняват пълноценно правата си. Свободното движение и правата на семействата навсякъде в ЕС са в центъра на вниманието. В резолюцията се посочва, че браковете или регистрираните партньорства, сключени в една държава членка, следва да бъдат признавани във всички тях по еднакъв начин, а съпрузите и партньорите от един и същи пол следва да бъдат третирани по същия начин като разнополовите двойки. Резолюцията също така призовава всички страни от ЕС да приемат лицата, посочени в акта за раждане на детето, за негови законни родители. В по-общ план членовете на ЕП искат ЛГБТИК семействата да имат същото право на събиране на семейството като разнополовите двойки и техните семейства. За да се гарантира, че децата няма да останат без гражданство, когато семействата им се местят между държавите членки, евродепутатите настояват, че семействата трябва да бъдат третирани еднакво в целия ЕС.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

„ЕС трябва да премахне всички пречки, с които се сблъскват ЛГБТИК лицата при упражняването на основните им права“, казват членовете на Европейската комисия; ЛГБТИК семействата и еднополовите двойки трябва да имат същата свобода на движение и правото на събиране на семейството като останалите.

След решението на Съда на Европейския съюз по случая „Coman & Hamilton“, в което се установява, че разпоредбите за „съпрузите“ в Директивата за свободното движение се прилагат и за еднополовите двойки, Комисията следва да предприеме действия по правоприлагане срещу Румъния, където правителството не е актуализирало националното законодателство, за да отрази това решение, настояват членовете на ЕП.

Членовете на Европейския парламент също отбелязват дискриминацията, на която са подложени ЛГБТИК общностите в Полша и Унгария. Парламентът призовава за по-нататъшни действия от страна на ЕС срещу тези държави.