ЛГБТИ организация “Действие”

ЕСПЧ: България трябва да признае еднополовите семейства

Настоящото решение на ЕСПЧ е огромна стъпка за равенството на правата в България.

Европейският съд по правата на човека постанови решението си поделото Коилова и Бабулкова срещу България (жалба № 40209/20) и задължи България да създаде правна рамка,която да признае еднополовите връзки.

Историята на Лили и Дари разказват от ЛГБТИ организацията „Действие„.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

През 2020 г. Лили и Дари чрез адв. Деница Любенова от “Действие” подават жалба срещу Република България пред ЕСПЧ с искане за установяване на нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека – право на зачитане на личния и семейния живот.

Два са основните проблеми, които жалбата се опитва да разреши:

  • От една страна е фактът, че Дарина Коилова и Лилия Бабулкова имат законно сключен граждански брак в държава – членка на Съвета на Европа, т.е. държава, членка по ЕКПЧ, и бракът им не може да получи своята регистрация в рамките на Република България.

  • От друга страна, България не е уредила по никакъв начин правното признаване на семействата на лица от един и същ пол, с което поставя в риск семействата, които се намират в идентична ситуация. Неуреждането на правата на ЛГБТИК+ семействата засяга всички семейно-правни взаимоотношения, в които тези семейства встъпват – наследствени, данъчно-осигурителни, родствени, по отношение на бъдещите им деца, и им отнема над 300 други права, гарантирани на хетеросексуалните семейства.

В своето решение ЕСПЧ потвърждава установената си практика, че България, както и другите държави, членки на Съвета на Европа, са задължени да създадат правна рамка, уреждаща отношенията на семействата на еднополови двойки. За целта може да се въведе различна от брака правна форма за признаване на всички семействата, които не са сключили брак.

От „Действие“ са категорични, че решението е ключово и фундаментално за развитието на българското законодателство в сферата на равенството и ЛГБТИ+ правата. Множество двойки в България се намират в правен вакуум, защото от едната страна на границата са съпрузи, а от другата страна– на територията на Република България – нямат никаква правна връзка. ЕСПЧ задължава българската държава да създаде правна рамка, която да позволява на еднополовите двойки да получат адекватно признаване и защита на връзката си.