Дело за регистриране на фактическо съжителство на гей двойка пред Европейския съд за правата на човека

За фактическото съжителство и правата на гей хората с Адв. Добрева, която води дело за регистриране на еднополов брак пред Европейския съд за правата на човека. Ето какво разказа тя пред PROUD.bg.bg:

Разкажете какво представлява жалбата?

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Жалбата е съсредоточена единствено върху регулацията на фактическото съжителство; тя не засяга правото на брак. Европейската конвенция по правата на човека не гарантира правото на брак на еднополови партньори. Тя обаче гарантира правото на гей хората да получат законно признаване на тяхна реално съществуваща връзка – под една или друга форма, която Държавата прецени за най-подходяща (но не и брак), например фактическо съжителство; регистрирано партньорство; граждански съюз и т.н. Понятието „фактическо съжителство” е по-широко за интерпретиране от понятието „брак” и затова в него са включени повече задължения за Държавата, от които тя е трудно да се освободи. По тази причина, аз избрах да изградя жалбата на моите клиентки на базата на право на регистриране на фактическо съжителство, а не на база право на брак, тъй като смятам, че там има реални шансове за промяна.

Какво очаквате да постигнете с нея?

Първо, целя ЕСПЧ да каже изрично, че невъзможността на двете жени да регистрират фактическо съжителство е нарушение на основно човешко право. По-нататък, целя Българското Правителство да бъде задължено съвсем конкретно да въведе в Семейния кодекс нова глава „Фактическо съжителство” за всички двойки в страната. От въвеждане на такава нова глава, следват и промени в закона, който регулира актовете и регистрите за гражданското състояние. Това означава, че Народното Събрание ще бъде задължено да извърши конкретни действия, а след него общините из страната ще бъдат задължени да извършат конкретни действия, а именно, да въведат формуляр на акт за фактическо съжителство, който да издават при поискване, и да попълват регистрите си с тази информация за лицата.

Какви са шансовете за успех и кога може да се очаква решение?

Шансовете за успех са много големи, поради две причини. Първо, липсва обществен интерес, който да е застрашен от регулирането на фактическото съжителство; няма нечии други права, които биха били нарушени, ако това стане. Например, да предположим теоретично, че би била застрашена свободата на вероизповедание на други хора, които ще кажат, че техните религиозни убеждения не са съвместими с фактическо съжителство без брак между мъж и жена или със съжителство на партньори от един пол. ЕСПЧ вече е имал възможност да се произнесе, че това не е надделяващ обществен интерес – когато има противопоставяне между свободата на вероизповедание и забраната за дискриминация, печели второто.
Другата причина, която дава оптимистична прогноза е вече натрупалата се практика на ЕСПЧ по подобни жалби срещу други европейски държави. Например, по жалба срещу Австрия ЕСПЧ е решил, че там правото предвижда регистриране на фактическо съжителство на двойки – както разнополови, така и еднополови, следователно, няма нарушение на права и няма дискриминация. А в друг пример, по жалба срещу Италия, ЕСПЧ е постановил, че липсата на регулация на фактическо съжителство в Италия води до нарушение на правото на семеен живот на 12 жалбоподатели (6 еднополови двойки).
Що се отнася до сроковете, делото Я.Т. с/у България, по което представлявах транссексуален жалбоподател, ЕСПЧ разгледа с приоритет, т.е. решение имаше около 3 години след подаване на жалбата. Ако Съдът и тук следва политиката си да разглежда ЛГБТИ проблематика с предимство пред други казуси, би трябвало да има решение след 3 години. За съжаление, няма как по-рано.

Какви ще са последиците за законодателството и правораздаването в България?

Когато има празнота в нашите закони, се прилага международното право. Ако създадем прецедент по българско дело, което гарантира правото на регистрирано фактическо съжителство – дори и такова право да липсва в Семейния ни кодекс, нашите съдилища ще трябва да прилагат този прецедент и да се съобразяват с него. Отделно от това, изпълнителната власт в лицето на Правителството и по-специално министъра на правосъдието ще дължи редовен отчет пред Съвета на Европа до къде е стигнала с изпълнението на решението и случаят не може да бъде „затворен” преди да е сигурно, че повече такива правонарушения няма да има в България. Това е смисълът от тази международна процедура и затова е важно да се мотивират повече жалбоподатели и да се чака с търпение. В моя казус, самоличността на жалбоподателките няма да бъде разкрита и те поискаха от ЕСПЧ анонимност и водене на делото с техните инициали.

Какво ще посъветвате еднополовите двойки тук?

Да живеят както им харесва. Правото винаги изостава, но след това неизбежно настига реалните човешки отношения. Така е във всяка сфера. Първо се случва животът и след това законът.

 

Адв. Наташа Добрева има 14 години юридически стаж по специалността „Международно право по Права на Човека”. Нейни значими дела в защита на половата идентичност са Я.Т. с/у България, Савиновских и др. с/у Русия, Пол Найденов и Мелиса Рангелова срещу Столична Община и др. През последните 5 години работи като консултант във фондация „Сингъл Степ”.

Снимка: Михаил Вучков