България трябва да признае произхода на бебето САРА от двете й майки

Генералният адвокат на Съда на Европейския съюз Джулиен Кокот публикува становището си по делото на Бебе Сара, което се води с правната помощ на „Действие“. Според него правото на свободно движение в Съюза включва правото да се води нормален семеен живот както в приемащата държава членка, така и в държавата членка по произход. Следователно България НЕ МОЖЕ да откаже да признае произхода на детето от двете му майки за целите на свободното придвижване в ЕС и трябва да издаде документ за самоличност или документ за пътуване, в който В.М.А и съпругата ѝ да бъдат посочени като родители.

Сара е родена на 9 декември 2019 г. в Испания в семейството на българка и великобританка, родена в Гибралтар. При раждането си детето е получило акт за раждане, в който са вписани двете й майки, но без да се уточнява коя е биологичната майка на детето (пример за добра практика от страна на Испания, която отчита връзката на детето и с двамата му родители). По действащите закони на Испания, детето не може да придобие испанско гражданство, защото нито една от майките му не е испанска гражданка. На момиченцето е отказано и британско гражданство, защото по действащите закони на Великобритания гибралтарската му майка не може да предаде гражданство.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

На 29 януари 2020 г. българската майка подава документи за издаване на акт за раждане на Сара в България, за да може тя да придобие българско гражданство. Столична община указва на българската майка да предостави доказателства, съдържащи информация относно произхода на детето по отношение на неговата биологична майка. След като В.М.А. отказва да предостави такава информация, на 5 март 2020 г. Столична община – район Панчарево отказва да издаде акт за раждане на бебето Сара, позовавайки се на факта, че две майки не могат да имат биологично дете и че издаването на такъв акт за раждане би противоречал на обществения ред, тъй като България не признава браковете на лица от един и същи пол, сключени в чужбина.

Решението на Столична община беше обжалвано пред Административен съд София – град. На 02 октомври 2020 г. Административен съд София – град решава да спре делото пред АССГ и да изпрати преюдициално запитване със съответните въпроси до Съда на Европейския съюз.

Съдебното заседание се състоя на 09 февруари 2021 г. пред Голям състав на Съда на ЕС. Становища представиха Испания, Италия, Полша, Унгария, Германия, Холандия и Европейската комисия. България беше представлявана от Министерство на външните работи чрез видеоконферентна връзка. Заседанието продължи над 4 часа, в които най-много въпроси бяха отправени към защитника на В.А. и семейството й, адв. Деница Любенова, както и към Кралство Испания.

След оповестяването на становището, родителките на бебе Сара споделиха: „Ние сме изключително развълнувани от решението на Генералния адвокат и благодарни за подкрепата на нашите близки, приятели и общността. Надяваме се решението по делото да бъде и повратна точка, която да помогне на други семейства като нашето. Много се вълнуваме от възможността да можем да пътуваме заедно като семейство и дъщеря ни най-накрая да види своите роднини в България и Великобритания.“

Адвокат Деница Любенова, която е процесуален представител на семейството и част от Правната програма на ЛГБТИ организация “Действие”, коментира: „Тепърва очакваме решението на Съда на ЕС, но вярваме, че становището на Генералния адвокат е стъпка напред в признаването на семействата между лица от един и същи пол в цяла Европа. Решение в посоката, която задава Генералният адвокат, ще постави България в задължение да установи семейната връзка между детето Сара и двете ѝ майки.“