70% от ЛГБТ+ учениците в България са жертва на вербален тормоз в училище

ЛГБТ+ учениците в България масово са обект на тормоз в училище според резултатите от проучване на Фондация „Билитис“ и Фондация „Single Step“.

70,6% от запитаните 880 младежи споделят, че през изминалата година са били вербално тормозени заради сексуалната си ориентация, полова идентичност или изразяване на пола. При 34,6% от тях психическият тормоз е прерастнал във физически, а 19,1% от тях съобщават че са били жертва на нападения. Тези данни показват, че тази малцинствена група е обект на в пъти повече агресия от страна на връстниците си в сравнение със средното в страната.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

82,9% от ЛГБТ+ младежите посочват, че са чували хомофобски изрази от съучениците си, а почти 60%  признават, че езика на омразата се използва дори от учителите и обслужващия персонал на образователната институция. 54% от жертвите не споделят за случилото се пред учителите, а 55% не споделят с родителите си.

53,4% от попитаните отговарят, че възнамеряват да емигрират. От тези, които посочват, че планират да напуснат страната или не са сигурни, половината (51,9%) съобщават, че намерението да емигрират е свързано с тяхната сексуална ориентация или полова идентичност.

„Когато някой ме тормози в училище заради моята сексуална ориентация, ясно мога да кажа, че няма на кого да се оплача или ако пробвам, смятам, че ще бъда обект на подигравка за хората, които би трябвало да ми помагат – директор, зам.-директор, учители, дори и психолози“, споделя един от интервюираните.

От „Билитис“ и „Single Step“ призовават за по-ефективна работа с училищния персонал и администрацията, за да може да реагират по-ефективно на агресията и обучения за психолозите и педагогическите съветници, които да работят с ученици и родители, за да намалее агресията.