Студенти основаха първото ЛГБТИ сдружение в Софийския университет

Първата по рода си студентска организация за равенство и борба с всякакви форми на дискриминация, нетолераност и агресия във висшето ни образование вече е факт. „Студентско общество за равенство“ си поставя за цел да реагира на случаи на хомофобия и трансфобия в държаваната институция и да повишава осведомеността сред студентите и преподавателите относно теми, свързани с ЛГБТИ общността. Също така, то ще противодейства на дискриминационно и агресивно поведение срещу други уязвими групи, включително жени, хора в неравностойно положение, хора от етнически и религиозни малцинства и др.

Идеята за студентската организация се заражда през октомври миналата година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). През декември инициаторите се срещнали с ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, който изразил подкрепа и желание за бъдеща съвместна работа. По време на срещата била разгледана възможността за сформирането на работна група с участие на преподаватели и студенти, която да даде предложения за стратегии за превенция и защита от дискриминация в учебното заведение. Уточнена била и процедура за подаване на оплаквания към ректора при прояви на дискриминация.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Първата инициатива на членовете на студентското сдружение е акция за събиране на информация за прояви на дискриминация в рамките на СУ. Студентите приканват свидетели на подобно поведение да изпратят сигнал на адрес: zaravenstvo@uni-sofia.bg.