Рекорден брой престъпления срещу транс общността през 2021

Чувствително нарастване на престъпленията от омраза срещу транс и небинарни хора отбеляза 2021 в цял свят. Лидери са страните от Централна и Южна Америка, но се забелязва обезпокоителна тенденция и в други държави по света. Статистиката показва също така, че това е най-смъртоносната година от началото на провеждането на изследването.

Доклада за мониторинг на убийства на транс хора“ започва да се издава през 2008 година като част от инициативите свързани с международния ден за възпоменание на транс хората. Той покрива период от 1-ви октомври до 30-ти септември на последващата година. От началото на проекта до момента са регистрирани 4039 смъртни случая. Броят на убийствата скача от 331 през 2019, през 350 за 2020 до 375 за 2021.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

За 2021 година към момента ръста е 7% спрямо предходната и 12% спрямо 2019 година. Най-много регистрирани случаи има в Бразилия, която отговаря за цели 33% от смъртните случаи. Сред държавите, които попадат за първи път в класацията влизат Гърция, Казахстан и Малави. Докладът сигнализира за влошаващ се модел на мизогиния, расизъм, ксенофобия и омраза срещу сексуалните работници. Процентно се забелязват две основни тенденции – всеки 9 от 10 от убитите са транс жени, което се равнява на 96% от всички жертви. 58% пък са били сексуални работници.

Данните от Доклада затвърждават тенденция, за която сигнализират от много ЛГБТИ+ организации в последните години – а именно, че тормозът над гей и особено над транс хора рязко се увеличава, частично влошено и от условията на криза, които пречат на много транс хора да намерят сигурна среда и остават в плен на домашно насилие и насилствена проституция. Активисти и наблюдатели сигнализират, че реалния брой на престъпленията и смъртните случаи вероятно е много по-голям, защото често престъпления от подобен характер не биват съобщавани в полицията, а в случаи, когато все пак са уведомени органите на реда, нерядко се прикриват или биват разследвани по грешна линия.

Към нерегистрираните престъпления допринася и факта, че в повечето държави службите на реда не водят подробна или каквато и да е била статистика на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ+ хора, като в не малко държави дори не съществува законодателство, което да защитава тези маргинализирани групи. В тези случаи се разчита на данни, събрани от местни ЛГБТИ+ организации, включително и България. За съжаление в много държави няма добре развита система от организации, които да следят и да докладват случаите на насилие срещу транс хората.

Междувременно в Обединеното кралство престъпленията от омраза, които не са довели до летален изход са се увеличили с над 400% в последните 6 години. В САЩ процента е дори по-висок. Трансфобската реторика се подсилва от действията на правителствата на много държави между които България, Унгария, Полша и дори Великобритания. През октомври Конституционния съд обяви, че според основния закон в страната пола може да се разглежда само като биологичен, което създаде безпрецедентни предпоставки за отказа за признаване на транс хората в страната. В Унгария още през 2019 правителството на Орбан прокара серия от трансфобски закони, които до голяма степен заличиха правата на транс хората в страната. Във Великобритания Консерваторите на Джонсън правят опити за прокарване на анти транс законодателство и системно игнорират недостига на средства за транс профилактика в Националната здравна каса.