Митът за заклеймяването на хомосексуалността в Библията

Често християните, позовавайки се на определени цитати от Библията, се опитват да внушат у слушателя, че Библията ясно и категорично отхвърля хомосексуалността и произтичащите от нея любов и еротизъм. Дали обаче това наистина е така? В следващите редове ще бъдат представени едни от най-известните цитати, използвани от Църквата срещу хомосексуалните и накратко ще бъде разгледано дали наистина същите се отнасят до тях.

Започваме със Стар Завет.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия. (Левит 18-22)

На пръв поглед този цитат ясно и категорично отрича хомосексуалните актове, но само на пръв поглед. За да разберем какво точно се има предвид, първо трябва да погледнем текста през призмата на епохата, в която е писан. По онова време жената се е считала за по-нисша от мъжа. По същото това време сексът се е използвал и с цел насилствено подчинение на жената. По този начин един мъж, бивайки сексуално подчинен от друг мъж, бива принизен до „статута“ на жена, което през онази епоха било изключително унизително. Ако решим да кажем горния цитат на по-разбираем език и по-директно, той би гласял: „Не принизявай мъж до нивото на жена, като го доминираш сексуално, защото това е унижение“

И дойдоха двамата Ангели в Содом вечерта, когато Лот седеше при Содомските порти. Като ги видя Лот, стана да ги посрещне, поклони се с лице доземи и рече: господари мои! отбийте се в дома на вашия раб, пренощувайте и умийте нозете си и, като станете утре заран, ще продължите пътя си (…) Още не бяха легнали да спят, и градските жители, содомци, млади и стари, целият народ от всички краища на града, заобиколиха къщата, извикаха Лота и му думаха: де са човеците, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги да ги познаем.  Лот излезе при тях до входа, заключи вратата подире си, и рече (им): братя мои, не правете зло; ето, имам две дъщери, които още мъж не са познали; по-добре тях да изведа при вас, и правете с тях, каквото искате, само на тия човеци не правете нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ми.

(Тук следва дълго обяснение как агресивните граждани на Содом искат гостите на Лот, което води до тежки последици за града, а именно:

Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето, и съсипа тия градове и цялата околност и всички жители на тия градове, и (всички) растения земни.)

(Битие 19:1-7, 24-25)

Безспорно най-използвания библейски разказ в анти ЛГБТИ реториката е този за Содом и Гомор. Прочитайки разказа, няма как да не си зададем въпроса „Ама тук въобще говори ли се за нещо хомосексуално?“. В дадената ситуация и положителният и отрицателният отговор биха били грешни. За да се разбере какво точно се има предвид, нека резюмираме разказа. Като за начало нека направим уточнението, че противно на всякакви общоприети дори в иконописта традиции, ангелите в Библията не са крилати розовобузести бебенца, а чисто и просто хора вестоносци. Това и значи думата ангел в превод от гръцки – вестоносец. Та в разказа се говори как двама вестоносеца пристигат в град Содом като Лот им предлага да пренощуват в дома му. Разбирайки, че в дома на Лот има лица от друг град, всички жители на Содом се събират около къщата му. Откъде знаят за гостите и как така всички граждани са разбрали, разказът мълчи. Призивът им е, Лот да изведе гостите си от дома си, за да ги „познаят“. И ето тук става интересното. Какво всъщност се има предвид когато в Библията се използва глагола „познавам“? Навсякъде, където този глагол бива използван (а той присъства доста често в библейските разкази) се има предвид сексуален акт, независимо доброволен или насилствен. (Адам позна Ева, жена си; и тя зачена и роди Каина (…) (Бит 4:1)). По онова време сексът се е използвал не само като интимност между партньорите, а както и горе бе споменато – за подчинение, но и не само това. Сексът се е използвал и като подигравка над насиления. Та от текста става ясно, че жителите на Содом са чисто и просто ксенофоби и искат да се подиграят сексуално над чуждите за града им хора. Това е и причината Бог да унищожи града. Както виждате, никъде не става въпрос за доброволен хомосексуален полов акт, а за насилствен такъв. Всъщност не се говори и за това дали този насилствен акт е всъщност хомосексуален, тъй като никъде не се споменава дали вестоносците са били мъже или жени. Още повече тук историята сама си противоречи, тъй като насилствените сексуални актове са се извършвали от мъже, а както се казва в текста, около къщата се е събрал целия град, който е напълно невъзможно да се състои от мъже. Та, освен, че в историята не се споменава каквото и да е доброволно хомосексуално общуване, и самата история е фалшива, тъй като свидетелства сама против себе си.

Ето че дойде ред и на Нов Завет на Библията.

Тук ще обърнем внимание на единствения текст, който бива използван в анти ЛГБТИ реториките на християните.

И славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги, – затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си; те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.

(Рим. 1:23-27)

Всички тук биха казали, че казаното е категоричен знак за това, че в Библията недвусмислено се заклеймява хомосексуалността. И отново това е невярно твърдение. На първо място, за да се разбере какво се има предвид в дадения текст, трябва да се разбере по повод какво е написан. По онова време измежду езическите религии е съществувала една, в която хетеросексуални мъже са правили секс помежду си като жертва пред даденото божество. Апостол Павел в посланието си до римляните има точно това предвид в цитирания текст. Тук иде реч за хора които са се отказали от християнството и са приели езичество, като в последствие са участвали в дадените езически сексуални ритуали. В подкрепа на това твърдение говори и самия текст: И славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги (Рим 1:23). Относно частта с термина „противоестествено“ – ами да, доста противоестествено е хетеросексуалнен мъж да спи с мъж, тъй като е в разрез с неговата сексуалност, но също толкова противоестествено е хомосексуален мъж да спи с жена.

Време е за един цитат, който недвусмислено е в подкрепа на ЛГБТИ общността.

Защото има евнуси, родени тъй от майчина утроба; (…) Който може възприе, нека възприеме.

(Мат. 19:12)

За да разберем какво се има предвид в цитата, трябва първо да уточним какво всъщност означава в случая думата „евнуси“. В съвременните представи на хората това означава кастрирани мъже. В древни времена облаче смисълът на думата е съвсем различен. Във времена, когато полигамията тепърва започва да се заменя от строгата моногамия, все още се използват термини, които са останали отпреди. Евнусите, както знаем са пазели помещенията, в които са били многото жени на даден мъж. За да е сигурно, че никой от пазачите няма да посегне сексуално на някоя от жените, за пазачи били подбирани хора, за които е напълно доказано, че не изпитват влечение към жени, сиреч, за пазачи са били избирани именно хомосексуални мъже, наричани евнуси. Чак ако у мъжа се появи подозрение, че даденият евнух евентуално има влечение към жени, то чак тогава, бива насилствено скопен. Е, както видяхме, не само се говори по положителен начин за гей мъжете, а и се казва още, че са „родени тъй от майчина утроба“. Интересно какво би казала съвременната Църква по този въпрос.

Както се убедихме от тълкуването на горепосочените цитати, никъде в тях не се заклеймява романтичната любов и доброволен полов акт между хора от един и същи пол. За жалост, обаче, цяла една институция като Църквата оправдава хомофобията си именно чрез тях. Време е за промяна.