ЛГБТИ правата в Европа: Настоящи заплахи, предизвикателства пред защитниците и пътят напред

 
BHK Banner
 

Страсбург, 09 декември 2021 г. – „Защитниците на човешките права на ЛГБТИ са изправени пред все по-враждебна среда в много европейски страни. Държавите – членки на Съвета на Европа, трябва да направят повече, за да ги защитят„, заяви комисарят по правата на човека на Съвета на Европа, Дуня Миятович при публикуването на доклада от онлайн кръгла маса със защитници на правата на ЛГБТИ от цяла Европа, на която тя беше домакин през февруари 2021 г.

Въз основа на изказванията на участниците в кръглата маса в доклада първо се очертава настоящият контекст, в който работят правозащитниците на ЛГБТИ, който се характеризира с нарастваща съпротива срещу признаването и защитата на правата на човека на ЛГБТИ в Европа. Беше отбелязано, че негативните тенденции показват тревожно силни сходства в множество държави.

В доклада се прави преглед на предизвикателствата, пред които са изправени ЛГБТИ правозащитниците в своята работа. Те не само се сблъскват с ограниченията, които засягат всички останали правозащитници, но и са обект на посегателства заради проблемите, по които работят, и заради своята идентичност. Предизвикателствата, разгледани в доклада, включват физическо насилие, реч на омразата и онлайн тормоз; изтичане на лични данни; клеветнически кампании, включително от страна на държавни служители; нарушаване на правото на свобода на събранията и изразяване на мнение; полицейски и съдебен тормоз; липса на достъп до политиците и до финансиране; както и прегаряне и изтощение.

В доклада се подчертава също така отрицателното въздействие на пандемията COVID-19 както върху ЛГБТИ хората, така и върху ЛГБТИ активизма, и се изразява похвала за забележителната гъвкавост и креативност на ЛГБТИ активистите да адаптират работата си към нуждите на ЛГБТИ общностите.

Неприемливо е, че защитата на правата на човека може да изложи ЛГБТИ активистите на толкова сериозни проблеми, включително рискове за личната им репутация, психичното здраве и физическата им сигурност“, заключава комисарят.Държавите членки трябва спешно да предприемат мерки, за да гарантират, че ЛГБТИ правозащитниците могат да работят в благоприятна и безопасна среда.

Целия доклад може да прочетете тук.

Хареса ли ви статията?

My Cart Close (×)

Твоята количка е празна
Към магазина