Италия няма да разпознава законно двамата гей родители на сурогатни деца

Върховният касационен съд в Италия се произнесе – двойките, които решат да имат деца чрез сурогатна майка в други страни няма да бъдат разпознавани като съродители в родната си държава. Случаят бе повдигнат от гей двойка от град Тренто, които са пътували до Канада за раждането на двете си деца от сурогатна майка. Само биологичният баща на децата ще бъде записан в документите като законен родител, макар и имената на двамата бащи да присъстват на свидетелството за раждане, издадено в Канада.

Според официалното изявление на съда, решението е взето „с цел да се предпази достойнството на бременните жени и институционалното осиновяване“. Според италиански медии, сурогатството винаги е било проблематична тема в Италия и остава нелегално и до днес.

 
L’N’Q: House & Disco