Freepik

Доклад: Трима от четирима са били тормозени в училище заради полова идентичност

Всеки трима от четирима са били тормозени в училище заради половата си идентичност в България, жалбите към полицията продължават да са малко, а малко над 30% са се сблъсквали с т.нар. практика на „обръщане“, за да ги накарат да променят сексуалната си ориентация и/или половата си идентичност, съобщава Дневник.

Това са част от изводите на последното проучване на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), в което са се включили повече от 100 хиляди души, определящи себе си като част от ЛГБТИ+ общността, от всички 27 страни членки на Европейския съюз и Албания, Република Северна Македония и Сърбия. Подобно проучване е правено през 2012 и 2019 г.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Заключенията от изследването са, че в страните от Европейския съюз случаите на тормоз и насилие спрямо ЛГБТИ+ хората се увеличават, но на фона на тенденцията все повече хора открито да заявяват идентичността си и да срещат подкрепа от приятели, семейство и учители.

Нивата на дискриминация също са високи, но бележат постепенен спад в страните от ЕС. Училищата са все по-проактивни в отношението си към ЛГБТИ+ темите, а младите хора срещат повече подкрепа от своите преподаватели и съученици. Въпреки това тормозът и насилието срещу тях е на рекордно високо ниво.

Ситуацията в България е малко по-различна от общата за Европейския съюз и резултатите по много малко от показателите се доближават до средните за ЕС. У нас двойките все още се притесняват да се държат за ръка на публично място или открито да заявяват, че са част от ЛГБТИ+ общността.

Ако процентът за Европейския съюз по откритост е 51%, то в България само 27% от респондентите казват, че са открити по темата.

  • 75% избягват често или винаги да се държат за ръце с партньора си от същия пол в България. За Европейския съюз са 53%.
  • 46% в България избягват често или винаги определени места от страх да не бъдат нападнати. За Европейския съюз това са само 29% от анкетираните

За близо 50% от хората в България, участвали в изследването, предразсъдъците и нетолерантността към ЛГБТИ+ общността са се увеличили през последните пет години. Подобно усещане средно за Европейския съюз имат 53% от анкетираните.

Данните за България показват още, че:

  • 55% от ЛГБТИ+ хората в България казват, че са криели идентичността си в училище. В ЕС този дял е 49%.
  • 21% от ЛГБТИ+ хората в България казват, че в училище някой често или винаги ги е подкрепял, защитавал или е защитавал правата им като куиър човек. Този дял в Европейския съюз е 32%.
  • 61% казват, че в училищното им образование никога не са били разглеждани ЛГБТИ+ теми и въпроси;

Наскоро Българският хелзинкски комитет (БХК) акцентира в годишния си доклад за човешките права за 2023 г. именно върху засилващата се реч на омразата към хората, определящи се като част от ЛГБТИ+ общността.

През 2023 г. в България 28% са се чувствали дискриминирани на работа или в търсене на работа. Средният процент по този показател за Европейския съюз е 19%. А половината от респондентите у нас са били дискриминирани поне в една област от живота, като в анализа на агенцията се посочва, че това може да е посещение на кафене, ресторант, болница или магазин. За Европейския съюз този показател е 37%.

Високи са нивата за насилие и тормоз. Повече от половината от анкетираните – в България 60%, казват, че са били подложени на тормоз през годината преди проучването. В Европейския съюз този процент е малко по-малък – 54%.

Много висок е и процентът на хората (72%) в България, които твърдят, че по време на обучението си в училище са били подложени на тормоз, присмех, подигравки, обиди или заплахи, защото са куиър.

Същевременно много малко хора търсят съдействие от страна на полицията – едва един от десет в България е съобщавал за физическо или сексуално нападение, както и за преживявана дискриминация. По този показател България е на нивата, средни в Европейския съюз.

От Агенцията призовават държавите да предприемат определени мерки за справяне с проблемите, които проучването индикира. Сред тях са инвестиране в обучения за служителите на органите на реда с цел по-ефективно регистриране и разследване на престъпления от омраза срещу ЛГБТИ+ хората, така че жертвите да се чувстват в безопасност, когато подават сигнал, и да получават справедливо отношение.

Целият материал на Лора Филева може да прочетете в Дневник.