ТЕМИ ЗА СЕКСУАЛНОСТ И ПОЛ В БАЛКАНСКИЯ КОНКУРС НА СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ

Освен българската премиера на „Лунна светлина“, тазгодишният София Филм Фест ще предложи на зрителите още няколко интересни заглавия, засягащи ЛГБТ теми. Няколко от тях са част от Балканския конкурс.

Основен фокус в селекцията е световната премиера на турската драма „Блокът на младоженците“. В Турция „блок на младоженците“ се нарича затворническото крило, където се намират сексуалните насилници. Режисьорът Илкер Савашкурт споделя: „Затворите са микрообщества. Те са пример за държава, град или село. В Турция доминират мъжете, които следват стриктно едни неписани социални закони. Всяка година насилието над жени и хомофобията се засилват. Основното ми намерение беше чрез този филм да изследвам тези проблеми и да се запитам дали обществото извън затвора е по-различно от това вътре. Исках да сложа всички в центъра на събитията, както е в истинския живот, а след това да наблюдавам демонстрацията на сила между насилници и жертви, невинни и виновни, властта и нейните подчинени.“

 
L’N’Q: House & Disco
 

Хърватската продукция „Конституцията“ разказва за четирима души, живеещи в една сграда, които защото живеят имат коренно различен произход, убеждения и начин на живот. Те вероятно никога не биха си проговорили, ако определени обстоятелства не ги принуждават да го направят. Животите им се преплитат така, че под въпрос са поставени дълбоките предразсъдъци за материалния статус, сексуалната ориентация, националността и религията.

От съседна Македония пък идва лентата „Когато денят нямаше име“. Вдъхновен от истински случай – убийството на четирима тийнейджъри. Движеща тема е кривата представа за мъжественост и трагичните последствия, до които тя води. „С този филм исках да обърна внимание на проблема с насилието на Балканите“, казва режисьорката Теона Стругар Митевска. „Нашата култура е агресивна и живеем в агресивен свят. Докато не се научим как да сме толерантни, да уважаваме и ценим другите, за нас няма да има бъдеще.“