MELBOURNE, AUSTRALIA - AUGUST 27: Artist David Lee Pereira paints a pro-gay marriage mural on a wall at Melbourne Central on August 27, 2017 in Melbourne, Australia. Artists are donating their time to paint walls donated by local businesses in support of marriage equality. The movement was inspired by anti-gay marriage graffiti around Melbourne as Australia prepares for postal vote on whether same-sex marriage should be legalised. The Australian Marriage Law Postal Survey is due to be sent out by the Australian Bureau of Statistics on September 12. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

Съдът на ЕС: Държавите членки трябва да признават правата на еднополови двойки в брак

Преди минути Съдът на Европейския съюз публикува решението си по делото на румънския гражданин Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16), с което постановява, че определени права, произхождащи от брак, сключен в държава членка на ЕС, трябва да бъде признавани от всички държави членки. Така дори държавите, в които еднополови двойки не могат да сключват брак, са длъжни да признават някои от правата на съпрузите.

В своето историческо решение европейските съдии отсъдиха, че страните от ЕС не могат да да възпрепятстват свободата на пребиваване на европейски гражданин като отказват да предоставят право на пребиваване на неговия или нейния съпруг(а), гражданин на страна извън ЕС. Съдът подчертава, че решението, което създава прецедент в рамките на съюза, не принуждава членовете на ЕС да признаят едновполовите бракове. Съдът припомня, че върху свободното движение на хора могат да се налагат ограничения, които не са обусловени от гражданството на съответните лица, стига тези ограничения да са въведени по обективни съображения от общ интерес и да са пропорционални на легитимната цел на националното право.

 
L’N’Q: House & Disco
 

„Според висшата юрисдикция на ЕС в рамките на правния ред на Европейския съюз понятието ‘съпруг’ за целите на свободното движение на хора в ЕС обхваща съпрузите от един и същ пол. Въпреки, че са свободни да разрешават или да не разрешават еднополовите бракове, държавите членки не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на съюза като отказват да предоставят право на пребиваване на тяхна територия на неговия/неговата съпруг/съпруга от същия пол, гражданин на страна извън ЕС. По силата на постановеното решение държавите членки са обвързани да признават сключените едополови бракове в други държави от ЕС, дори когато тяхното право не предвижда такава форма на семейни отношения“, коментира Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“.

Коман (в дясно) и Хамилтън.

Решението на Съда на ЕС идва след като румънският гражданин Адриан Коман и партньорът му Клей Хамилтън, гражданин на САЩ, сключват брак в Брюксел през 2010 г. Румънските власти обаче отказват да допуснат американския съпруг на Коман на основание брака им, тъй като страната е една от шестте в ЕС, където еднополовите семейства не биват признавани по никакъв начин. Останалите са България, Полша, Словакия, Литва и Латвия.

Така Коман решава да заведе дело, което в последстиве достига до Съда на ЕС по искане на Върховния съд на Румъния. Още в началото на тази година жалбоподателите получиха подкрепата на генералния адвокат на Съда на ЕС, който постанови, че гражданските права не могат да бъдат ограничавани по този начин.

„Свободното движение на хора представлява една от основните свободи на вътрешния пазар, който включва пространство без вътрешни граници и в който свободата се гарантира в съответствие с разпоредбите на договора. За да бъде упражнявано при обективни условия на свобода и зачитане на достойнството, правото на всички граждани на съюза да се движат и пребивават свободно на територията на държавите членки следва да бъде предоставено също така и на членовете на техните семейства независимо от тяхната националност. По смисъла на настоящата директива в определението „член на семейството“ следва също да се включва регистрираният партньор, ако законодателството на приемащата държава членка третира регистрираното съжителство като равнозначно на брак“, постанови генералният адвокат на ЕС в своето заключение от началото на 2018 г.

Днес Съдът на ЕС се съобрази със заключенията на генералния адвокат и постанови, че държавите членки на съюза, трябва да признават всички бракове, сключени в други членки.

Европейският съд уточнява в решението си, че задължението за държава членка да признае еднополовия брак, сключен в друга държава членка в съответствие с нейното право, не накърнява института на брака в първата държава. С други думи, това задължение не означава, че държавата е длъжна да предвиди в националното право еднополовите бракове. Въпросното задължение не накърнява националната идентичност, нито застрашава обществения ред в съответната държава членка, уточнява още съдът.

Решението на Европейския съд по всяка вероятност ще повлияе върху делото на българката, която съди Столична община за признаване на брака й, сключен с друга жена във Великобритания. След като Административен съд – София отсъди в полза на решението на общината, делото им беше обжалвано от адв. Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация “Действие” във Върхновния административен съд.

Решението на съда (засега само на френски и румънски) можете да прочетете тук. 

Заключението на генералния адвокат на ЕС (на български) тук.