СЪВЕТЪТ НА ЕС ПОСТИГНА ИСТОРИЧЕСКИ КОНСЕНСУС ЗА ЛГБТИ ПРАВАТА

За пръв път в историята на Европейския съюз, държавите-членки постигнаха пълен консенсус относно правата на ЛГБТИ хората. Историческият вот се случи малко след трагедията в Орландо.

Съветът на Европейския съюз, състоящ се от министри от всички държави-членки, се обедини около предложение на Холандия, засягащо правата на жените, равенството на половете и защитата на ЛГБТИ хората в рамките на съюза.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

За пръв път всичките 28 държави се съгласиха Съветът да работи срещу „всяка форма на дискриминация“ срещу ЛГБТИ хората и да увеличи усилията в подкрепа на равенството. Споразумението призовава отделните правителства „да обмислят съвместна работа с Европейската комисия по отношение на нейния Списък с действия за постигане на равенство на ЛГБТИ хората“ и „да предприемат действия за борба с дискриминацията по признак сексуалнаориентация и полова идентичност“.

По силата на споразумението, Европейската комисия трябва да подготви годишен доклад за състоянието на ЛГБТИ правата във всяка страна-членка, оценявайки прогреса й в няколко ключови сфери и давайки препоръки за реформи.

Понастоящем Европейският съюз задължава членовете си да имат стабилно антидискриминационно законодателство, но между различните държави има огромни разлики.