СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА ПРИЗОВА КОНТИНЕНТА ДА ДАДЕ РАВНИ ПРАВА НА ГЕЙ ДВОЙКИТЕ

Високопоставен европейски дипломат призова всички европейски държави да предприемат мерки в посока узаконяване на еднополовите двойки. Понастоящем, в 27 от 47-те държави-членки на Съвета на Европа (СЕ) съществува някаква форма на правно признание на тези двойки.

Комисарят по човешките права на СЕ, Nils Muižnieks, оповести позицията си в доклад, представен вчера. Той се позовава на съществуващи международни разпоредби за защита на човешките права, за да установи, че всички 47 държави-членки на СЕ трябва да защитят гей двойките.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

„20-те страни-членки на Съвета на Европа, които все още не предоставят никакво законово признание на еднополовите двойки, трябва да предприемат законодателни действия, с които да създадат – най-малкото – регистрирани партньорства, които са еднакво достъпни за еднополови партньори. Всички държави трябва да се постараят законодателствата им да предоставят на регистрираните еднополови двойки същите права и привилегии, на които се радват разнополовите двойки, включително в сферите на социалното осигуряване, данъците, заетостта и пенсионната система, свободата на движение, събирането на семейства, родителските права и наследството.“

Muižnieks изказва мнение, че отварянето на брачната институция за еднополовите двойки е най-доброто решение, но признава, че понастоящем в много страни това не е реалистичен вариант.

Съветът на Европа е различен от Европейския съюз и има много повече членове, включително Украйна, Русия и Турция.