Съветът на Европа прие историческа резолюция за правата на интерсекс хората

На пленарна среща в четвъртък 33-те държави-членки на Съвета на Европа приеха първата в историята си резолюция, посветена специално интерсексуалните хората.

Документът ясно посочва проблемите, на които правителствата и компетентните национални власти трябва да обърнат спешно внимание. Сред тях са:

 
L’N’Q: House & Disco
 

– Забрана на ненужни от медицинска гледна точка интервенции за „нормализация“ на пола на интерсекс бебета.

– Предоставяне на адекватна информация на родителите на интерсекс бебета. Те често биват подлагани на изключителен натиск в посока на „нормализираща“ интервенция без да са наясно с евентуалнити последствия за децата си.

– Информиране на широката общественост, и най-вече преподаватели, социални работници и медицински лица.

– Предоставяне на избор на родителите дали да впишат или не пол в удостоверенията за раждане на децата си.

ИЛГА-Европа изрази радостта си от приемането на резолюцията и поздрави интерсекс активистите от цяла Европа и докладчика, изготвил доклада, върху който е базирана резолюцията. „За да има документът реално отражение върху ежедневния живот на интерсекс хората в Европа, е важно националните правителства да започнат да предприемат стъпки за правната защита на интерсекс хората,“ заявиха от организацията.