Столичното Дружество на младите адвокати иска мерки срещу хомофобията в правната общност

Дружеството на младите адвокати – София внесе във Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети в страната отворено писмо, с което ги призовава да излязат с ясна и категорична позиция против проявите на расизъм, сексизъм, хомобофия и дискриминация, противоречащи на закона, добрите нрави и адвокатската етика.

Повод за писмото са зачестилите дискриминационни изказвания на прависти, провокирани от местни и международни правни казуси, засящаги правата на ЛГБТИ общността в България. По-конкретно, делото на Дари и Лили срещу отказа на Столична община да промени семейното положение на Дари в регистрационния й картон.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

„При обсъждане на теми, по които няма единно разбиране в обществото, нерядка практика е да се използват обидни квалификации както към колеги-адвокати, защитаващи определена теза, така и към цели социални групи и техните представители. Често такива обидни квалификации и уронващи честта и достойнството изрази се дължат на приписвани на адресантите качества, свързани със сексуалата ориентация и полова идентичност, както и на етническата принадлежност или пола.“

Управителнитя съвет на ДМА-София апелира за изготвяне и прилагане на конкретни политики за превенция и борба с всякакви тези явления. „Дълг и задача както на органите на адвокатурата, така и на адвокатурата като общност, но също така и на всеки отделен адвокат, е изграждането и поддържането на професионална работна среда на толерантност, в която се зачитат и бранят честта и доброто име на всеки, независимо от неговите различия.“

Младите адвокати инициираха и онлайн петиция до въпросните институции. Желащети да я подкрепят могат да добавят гласа си тук.