Снимка: Incognito Press

РУМЪНСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ЗАБАВИ РЕШЕНИЕТО СИ ПО ДЕЛО ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА БРАК МЕЖДУ МЪЖЕ

Конституционният съд на Румъния обяви, че ще забави решението си по жалба срещу румънския граждански кодекс, който не признава правото на еднополовите двойки да сключват брак. Делото беше заведено от Релу Адриан Коман, Робърт Клабоурн Хамилтън и Асоциация АКСЕПТ.

„Решихме да се произнесем по делото на 27 октомври, за да имаме време да проучим документите (…) които представят една новост, сложна материя, трябва да разгледаме много внимателно изпратените ни от съда документи, да прочетем всички становища на различни институции и неправителствени организации. Не е толкова просто да се реши казус, който ще доведе до много значим медиен отзвук,“ каза председателят на съда, Валер Дорнеану.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Той добави, че всички страни по делото ще бъдат привикани в Конситуционния съд, включително родителите на един от жалбоподателите, въпреки, че живеят в САЩ.

Съдът вече забави решението си веднъж с подобни мотиви.

Член 277 от гражданския кодекс гласи: „(2) Еднополов брак, сключен в чужбина, било то между румънски граждани или чужди граждани, не бива признат в Румъния. (…) (4) Правните разпоредби, касаещи свободата на движение на територията на Румъния за граждани от страни-членки на ЕС и ЕИЗ, важат.“

Релу Адриан Коман твърди, че непризнаването на брака му с Робърт Клабоурн Хамилтън, сключен в Белгия през 2010, отнема правото му на гражданство.