ПОЛША И УНГАРИЯ БЛОКИРАХА ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОН С ХОМОФОБНИ МОТИВИ

Полското и унгарското правителства наложиха вето върху предложененията на Европейската комисия относно правото на собственост на двойките в брак или регистрирано партньорство.

Съветът на министрите не успя да постигне политическо съгласие по две компромисни предложения на люксембургското председателство. Те целяха да определят юристдикцията и законите, приложими спрямо брачните режими и правото на собственост на регистрираните партньори, когато двойките се движат между държавите-членки. Крайната цел бе да се осигури признаването на съдебни решения в рамките на Европейския съюз.

 
L’N’Q: House & Disco
 

ИЛГА-Европа изрази разочарование и искрено съжаление от факта, че Полша и Унгария са блокирали смислените компромисни предложения на люксембургското председателство. „Разочаровани сме от твърденията на двете правителства, че предложенията накърняват сувернитета им и се вмешават в националната им идентичност, традиции и ценности, свъзани със семейството и обществото. В действителност, предложенията не биха имали подобен ефект, а просто биха създали рамка за прилагането на вече съществуващо европейско законодателство за правото на собственост“, коментира в сайта си организацията.

„Двете предложения предлагат реални ползи за нашите граждани, като предоставят по-голяма правна яснота и предвидимост спрямо семейната собственост“, каза министърът на правосъдието на Люксембург, Феликс Браз, по време на пресконференция. Той добави, че е „наложително да бъдат признати правата на международните двойки в Съюза“.

Снимка: eu2015lu.eu