На Световния ден за борба със СПИН светът си поставя за цел да изличи болестта завинаги

Днес е 1 декември – Световният ден за борба със СПИН. От 1988 насам всяка година на тази дата светът отбелязва постигнатото в борбата срещу коварния вирус ХИВ и се съсредоточава върху онова, което предстои да бъде направено.

От началото на СПИН епидемията през 1989 до 2014, неизлечимата болест е причинилa смъртта на около 39 милиона души по целия свят. През 2016 около 36.7 милиона души живеят с ХИВ, а 1 милион умират от усложнения, свързани с вируса. Добрата новина е, че през миналата година бяха отчетени около 300 000 по-малко нови случаи спрямо 2015. Повечето от новозаразените живеят в Африка.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Фокусът на тазгодишния Световен ден за борба със СПИН е правото на здраве. Кампанията, водена от агенцията на ООН по СПИН, извежда на преден план предизвикателствата, които хората по света срещат докато се опитват да се възползват от правото си на здраве. Под надслов #myrighttohealth, инициативата разпространява информация за правото на здраве и ефекта му върху живота на милиони ХИВ-позитивни хора по целия свят.

„Почти всички Цели за устойчиво развитие на ООН са по някакъв начин свързани със здравето, затова, за да бъдат изпълнени те, СПИН епидемията трябва да бъде спряна,“ твърдят организаторите.

Правото на здраве е право на всяко човешко същество да има възможно най-добро физическо и психическо здраве и е залегнало в Международната конвенция за икономически, социални и културни права от 1966. Това включва правото на всеки, включително на хората, живеещи със ХИВ, на превенция и лечение. Освен това, всеки трябва да има право да взима решения за собственото си здраве, както и да бъде третиран с уважение, достойнство и недискриминация.

Правото на здраве е част от по-голям набор от основни човешки права.

„Без условията, нужни за постигане на правосъдие, чиста околна среда, образование и физическа сигурност, например, правото на здраве не може да бъде изцяло реализирано. Изличаването на ХИВ и СПИН като заплаха за общественото здраве може да се случи само тогава, когато всички тези права получат нужното внимание от страна на международната общност.“