Протест пред Съдебната палата в София през 2012.

Наръчник помага на полицията, социалните служби и НПО-та да подкрепят ЛГБТИ жертви на престъпления от омраза

Нов наръчник за обучители на професионалисти, работещи с жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза, практическо ръководство и сборник с добри практики бяха публикувани от мрежа от европейски неправителствени организации. Инициативата е част от проекта „Come Forward“, финансиран от Европейския съюз.

Българските издания на документите са изготвени от фондация Ресурсен Център – „Билитис“ и фондация „GLAS“ и могат да бъдат свалени безплатно от сайта на „Билитис“.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Наръчникът е написан от Ева Стукър и Ясна Маджик от Lambda Варшава и Galop Великобритания. В него са събрани важни съвети и инструменти, с които обучители могат по-ефективно да подготвят онези, които оказват подкрепа на жертвите. Това включва употребата на подходящ език и терминология в контекста на работа с ЛГБТИ хора, специфични особености на престъпленията от омраза в сравнение с останалите престъпления, както и бариери, които жертвите срещат в опитите си да получат подкрепа. Всяка тема е съпроводена от съвети за обучителни методи, с които обучителите могат да постигнат по-добри резултати в работата си.

Документът е предназначен за обучители в правосъдни агенции, социални служби и неправителствени организации. Към него вървят практическо ръководство, написано от Marko Jurcić от Загреб Прайд, и сборник с добри практики.

Nick Antjoule, председател на „Услуги за жертви на престъпления от омраза“ към Galop Великобритания, каза: „Престъпленията от омраза всяват страх в ЛГБТИ общностите, ограничавайки способността им да живеят свободно и открито. Надяваме се, че тези материали ще помогнат на властите и НПО-тата да противодействат на този процес, подготвяйки ги да подхождат към жертвите по уважителен, професионален и информиран начин.“

Проектът цели до края на 2018 да бъдат обучени над 1000 професионалисти – полицаи, НПО-та, социални работници и други – в 10 страни от ЕС. Сред тях е българската неправителствена организация „Български адвокати за правата на човека“.