Мнение: 10 проблема на ЛГБТИ хората в България

Дневник публикува анализ на журналиста Теодор Спасов, обощаващ някои от основните проблеми, с които се сблъскват ЛГБТИ хората у нас. Той изтъква, че е заблуда, че общността има същите права, с които се ползват всички останали граждани и няма никаква причина да протестира – аргумент, който редовно чуваме около София Прайд.

На първо място носителят на наградата на БХК „Журналист на годината“ за 2016 посочва липсата на брачни или каквито и да било други права, легитимиращи любовта и отношенията на еднополовите двойки.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

„Конституцията пряко дискриминира хората с нетрадиционна сексуална ориентация. За разлика от други общества, където на еднополовите двойки е разрешено поне да сключват граждански съюзи, чрез които да легитимират любовта си пред закона, живеещите в България нямат и това право.“

Много от останалите проблеми, които журналистът описва, произхождат от липсата на законова защита на еднополовите семейства. Това включва онаследяване на партньора след смърт, получаване на наследствена пенсия и грижа за общите деца.

„Невъзможността да сключат брак, много от загубилите своя партньор хомосексуални хора биват ощетени и на практика не могат да получат никакво наследство от своя най-близък човек, дори и техният принос да е бил голям. При еднополовите двойки нито партньорът на покойника, нито съвместно отглежданите в тяхната връзка деца не биха могли да получават наследствена пенсия. Освен проблемът, че в тези случаи децата в семейството не биха могли да получават наледствена пенсия от своя починал родител (освен в случаите когато децата са кръвни потомци на починалия) – тук се появява още един съществен проблем: че е твърде вероятно грижата за детето да бъде предоставена на друг роднина или на социалните служби, вместо на неговия най-близък жив човек.“

Друго опасно следствие от брачната дискриминация е физическото здраве и дори живота на хора в еднополова връзка. „Българският закон е такъв, че информация за здравословното състояние на пациента може да се предоставя само на брачния партньор и на най-близките му роднини. Невъзможността на хомосексуалните хора да сключат брак отнема правото на най-близкия партньор да получи информация за състоянието на най-близкия си човек. В някои случаи, когато например пациентът е хоспитализиран в безсъзнание след претърпян инцидент, това може да попречи дори и за спасяването на живота му.“

Сред останалите теми, разисквани в материала, са дискриминацията на работното място и в семейството, както и употребата на ЛГБТИ хората за политически цели. Цялата статия можете да прочетете тук.