МЕКСИКО ОБЯВИ ЗА ЗАКОННИ ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ

Върховният съд на Мексико се произнесе с тълкувателно решение, съгласно което ограничаването на брака до съюз на лица от различен пол не е основателно и не следва да се прилага от съдилищата. С това решение съдът на практика отвори вратите за сключване на законни бракове между лица от един и същ пол в Мексико.

„Тъй като целта на брака не е възпроизводството, няма основателна причина за това той да е достъпен само за хетеросексуални двойки; нито да бъде сключван само между мъж и жена. Такава формулировка е дискриминационна”, пише в решението си съдът.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Тъй като решението на върховния съд е по тълкуването и прилагането на закона, то не отменя сега действащото законодателство на отделните щати, което забранява бракуването на лица от един и същи пол. Така ако еднополова двойка се яви в общинската администрация с искане да сключи брак и за издаване на сертификат, тя най-вероятно ще получи отказ.

Ако след такъв отказ обаче двойката обжалва решението на администрацията пред съд по местоживеене, съдът ще бъде задължен да приложи закона съгласно тълкуването на върховния съд и със свое решение да обяви двете лица за съпрузи.

За съжаление докато законът предписва, че органите по гражданско състояние могат да издават брачен сертификат само на лица от различен пол, еднополовите двойки ще трябва да обжалват пред съд отказите и да участват в съдебното производство, което може да струва 1000 щатски долара и дори повече, а до произнасянето на съда, което не идва на точно определена дата, могат да минат месеци.

Така макар да не е постигнато пълно брачно равенство, еднополовите двойки в Мексико вече имат частично решение на въпроса с липсата на законова уредба за семействата им.

източник: Gama News

http://gamanews.bg/2015/06/16/varhovniyat-sad-na-meksiko-obyavi-ednopolovite-brakove-za-zakonni/