МВР обжалва решението, с което български съд призна брака на гей двойка

Дирекция „Миграция“ към МВР обжалва пред Върховния административен съд историческото решение, с което Административен съд София-град (АСС) отсъди в полза на правото на пребиваване на съпружеска хомосексуална двойка в България. С това си действие държавната институция попречи на решението да влезе в сила, твърдейки, че то противоречи на Конституцията, която не допуска бракове между лица от един и същи пол.

Кристина и Мариама, двойка от Австралия и Франция, сключват брак на 1 юни 2016 г. във Франция. По-късно същата година Кристина, австралийска гражданка, получава позволение за пребиваване в София, България, на основание на Директива 2004/38/EC относно правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз. Според Директивата всеки гражданин на Съюза се ползва от свобода на придвижване за семейството си в страните от ЕС, дори и неговият съпруг да не е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, какъвто е случаят на Кристина. Въпреки това през 2017 г. Дирекция „Миграция“ към МВР отказва правото ѝ да пребивава в България, основавайки се на това, че еднополовите бракове не са позволени според Конституцията на България.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

В историческо решение от 29 юни 2018 г. АСС отсъди в полза на правото на пребиваване на съпружеската двойка в България. Съдия Полина Якимова-Илиева посочи, че „отказът на органите на държавата-членка да признаят – единствено за целите на предоставянето на производно право на пребиваване на гражданин на трета страна – брака му с гражданин на Съюза от същия пол (…) би могъл да възпрепятства упражняването на закрепеното в член 21, параграф 1 от ДФЕС право на този гражданин на Съюза да се движи и пребивава свободно на територията на държавите-членки.“

Според юрист от Младежка организация „Действие“, сегашното обжалване на Дирекция „Миграция“ – МВР буди недоумение. Адвокат Деница Любенова разказва, че в началото на 2017 г. дирекцията е издала разрешение за пребиваване на Кристина Палма на основание брака й с българката Мариама. Едва при подновяването му в начолото на 2018 г. тя излиза с отказ, който сега защитава.

„Неоснователното обжалване, на което сме свидетели сега от страна на Дирекция „Миграция“ – МВР, поставя в опастност и правото на достоен семеен живот, както и правото на труд на съпруга на гражданка на ЕС“, заявява адв. Любенова, която защитава интересите на Кристина Палма в съда. „Всичко това ще доведе до допълнителни искове за обезщетения за материални и нематериални вреди, нанесени от Дирекция „Миграция“-МВР, които в крайна сметка ще обременят държавния бюджет“, допълва адв. Любенова.

„Разочаровани сме от провежданата от Дирекция „Миграция“ политика, която пречи на спокойното установяване на нашето семейство в България“, заявиха Кристина и Мариама. „Едновременно с това вярваме, че правото ни на свободно движение в рамките на целия Европейски съюз ще бъде взето предвид от Върховния съд, каквато е и константната практика на Европейския съд в тази връзка, потвърдена чрез скорошното решение по делото Коман.“

Правото на свободно придвижване в ЕС е основно право, гарантирано на всички граждани на съюза, от което често се възползват и немалък брой български граждани и техните семейства.

„Това е от една страна класически пример на хомофобна проява, облечена във власт, а от друга – за популистко използване на властта“, коментира Венета Лимберова, председател на „Действие“.