ЛГБТ служителите, които са открити на работното си място, са по-лоялни и по-продуктивни

Компаниите, в които работят разнообразни екипи, регистрират 45% по-висок пазарен дял и близо 57% по-добро сътрудничество между колегите. Около 70% е по-вероятно тези компании да постигнат успех при навлизането на нови пазари и с 19% се увеличава способността им да задържат наличните си таланти.

Това са някои от изводите, които Димитрина Василева, ръководител “Многообразие и приобщаване” за Централна и Югоизточна Европа в “EY България”, изтъкна по време на форума “Многообразието работи”, организиран съвместно от Фондация „Институт Отворено общество – София“ чрез програма „Мост към бизнеса“, Фондация GLAS с бизнес платформата Work It Out, Български фонд за жените, Фондация „Заслушай се“ и Фондация „Сошъл Фючър“ с платформата JAMBA.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

По думите на Василева свободната и отворена към различия фирмена култура допринася за по-голямата ангажираност на екипите с работния процес и подобрява тяхната продуктивност. Така например повече от половината ЛГБТ служители, които не са открити на работното си място, не се чувстват комфортно на него и са склонни да го напуснат. За сметка на това сред тези, които открито заявяват себе си, продуктивността нараства с 32%. Любоптно е, че от завършилите студенти, които са били открити по време на обучението си, около 62% отново се връщат “в килера” при започване на първата си работа. Според данните, цитирани от Василева, фирмите, които имат целенасочени политики за прилагане на многоообразието, постигат и по-високи обороти и брутни печалби. Бордове на компании с над 30% жени биха могли да достигнат близо 6% по-високи нетни печалби, а разнообразните мениджмънт екипи носят със себе си повече иновации и икономически растеж, допълни още тя.

В рамките на форума бяха представени и резултати от изследвания на Институт “Отворено общество – София” и Световната банка, свързани с начина, по който обществото приема различията и различните. Според тези данни по-малко от 20% от българите биха гласували за ЛГБТИ човек или за такъв от ромски произход за обществен пост. Проучванията показват, че речта на омразата срещу представители на етнически, религиозни или сексуални малцинства у нас все още доминира публичното пространство. Най-острите нападки се отправят обикновено срещу ромите и ЛГБТ хората, следвани от турци и мюсюлмани. Телевизията и интернет са основните канали, където подобни изказвания се тиражират най-често, а хората, от които е най-вероятно да се чуе реч на омраза, са предимно роднини и приятели, следвани от журналисти, политици и колеги.

Във форума “Многообразието работи”, който се проведе в Microsoft Innovation Center Bulgaria, се включиха и Милена Драгийска–Денчева, главен изпълнителен директор на “Лидл България”; Мария Пеева, ръководител “Глобална програма за ресурсови групи за служители” в HPE; Десислава Бориславова, мениджър “Комуникации и филантропия” в “Майкрософт България”; Моника Ковачка-Димитрова, старши мениджър “Проекти” в САП; Валерия Дойчева, експерт “Обучение и развитие” в “Теленор груп” и др. Всички те споделиха, че вече работят в посока развиване на конкретни стъпки за разширяване на многообразието на екипите си и заявиха увереността си, че това не е просто модерна тенденция, но и ключов бизнес инструмент.

Срещата беше първа от поредица събития, в които неправителствени организации и представители на бизнеса си подават ръка, за да се информират и да споделят ноу-хау по отношение на ефективните методи, инструменти и стратегии за създаване на по-отворена, толерантна и приобщаваща фирмена култура и работна среда за всички видове служители, независимо от сексуалната им ориентация, етнически произход, полова принадлежност и физически способности.