ЛГБТИ организациите осъдиха хомофобната кампания срещу Истанбулската конвенция

След като редица неправителствени организации и активисти, занимаващи се с проблемите на жените, остро разкритикуваха политическия и медиен фурор около ратифицирането на Истанбулската конвенция, няколко ЛГБТИ организации излязоха с обща позиция.

Фондация „Ресурсен център Билитис“, Фондация „Глас-България“ и Младежка ЛГБТ организация „Действие“ призоваваха народните представители „да не се подвеждат от възникналите погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания от страна на политически партии и религиозно-фундаменталистки неправителствени организации на текста на т.нар. Истанбулска конвенция, тиражирани по медиите през последните седмици, и да не се страхуват от ратификация на Конвенцията.“

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

НПО-тата напомнят, че „с всеки един ден, в който ратификацията на Истанбулската конвенция се отлага, се застрашава живота на хиляди български жени, както и на всички други български граждани, които системно стават жертва на насилие, основано на пола.“

По повод твърденията, че полът няма социални измерения и, че Конвенцията е част от радикален план за заличаване на естествения социален ред, от организациите заявиха: „Полът винаги е социален, така че конвенцията не въвежда ново определение за пол. Медицински установен факт е, че биологичните полове са повече от 2, но обществата приемат най-често 2 пола (женски и мъжки) като основа на обществените структури. Ратифицирането на Истанбулската конвенция няма автоматично да доведе до промяна в установените 2 социални пола у нас, нито до задължение на България да видоизмени документите за гражданска регистрация. Понятието „социален пол“ използвано в конвенцията не означава “трети пол”, а означава начинът, по който обществото си представя характеристиките на типичния мъж и типичната жена и съответните форми на поведение за всеки от тях. Този начин се е променял във времето и ще продължи да се променя, поради обективни промени в икономиката, културата и социалните отношения.“

„Относно твърденията на противниците на ратифицирането, че Конвенцията ще въведе “изучаване на травестизъм и хомосексуализъм”, бихме искали да посочим, че и в момента в учебните програми по философия, психология и етика за учениците в горния курс са заложени определени теми, които касаят многообразието в човешката сексуалност и полова идентичност, така че младите хора да се запознаят с понятията „хомосексуален“ и „трансджендър“. Научното представяне на тези понятия в рамките на учебните програми помага за преодоляването на предразсъдъци, които водят до агресия и насилие към тези малцинства.“

„Относно страхът, че ратифицирането ще доведе до нахлуване в страната на бежанци, които се представят за трансджендър („травестити от Иран“), бихме искали да подчертаем, че и в момента Агенция на бежанците разглежда молби за убежище от хора, които са застрашени от смърт в своите страни на произход поради своята сексуална ориентация и полова идентичност и тази практика е базирано на Закона за убежището и бежанците, Женевската конвенция и Директива на Европейския съюз ЕС/2011/95, наречена за кратко Квалификационна директива, според която сексуалната ориентация може да бъде изтъкната като един от петте съществуващи мотиви за преследване. През последните 2 години са известни общо 2 случая на получен бежански статут на основа сексуална ориентация.“