Конституционният съд: Истанбулската конвенция противоречи на основния закон

С осем срещу четири гласа Конституционният съд (КС) реши, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, противоречи на Конституцията. Новината предаде „Дневник“.

Особените мнения, изразени от четирима съдии, които не са съгласни с решението на мнозинството и смятат, че Конвенцията е в съответствие с Конституцията, са на Румен Ненков, Филип Димитров, Константин Пенчев и Георги Ангелов. Според останалите осем обаче документът противоречи на основния закон. Нито една жена от състава на Конституционния съд – Кети Маркова, Мариана Карагьозова-Финкова, Стефка Стоева, Таня Райковска и Цанка Цанкова – не е подкрепила конвенцията. Решението са одобрили още Борис Велчев, Анастас Анастасов и Гроздан Илиев.

 
L’N’Q: House & Disco
 

В резултат, Народното събрание вече не може да ратифицира конвенцията, освен ако не реши да промени Конституцията.

Правозащитният активист Радослав Стоянов от Български Хелзинкски комитет нарече решението „позорен ден за българския конституционализъм и за юридическата общност в България“. Тази вечер в София ще се проведе протест, призоваващ премиера и правителството „да представят незабавно план за действие за адресирането на проблема с насилието, основано на пола“.

Конституционният съд приема, че въпреки „безспорните си положителни страни, Конвенцията е вътрешно противоречива и това противоречие създава двупластовост в нея. Така съдържанието на част от разпоредбите й излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование“.

В решението се посочва, че Истанбулската конвенция би наложила в България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, а това е в разрез с Конституцията. „По този начин полът като биологична категория („sex“), но и полът като социален конструкт („gender“), обусловен от субективните възприятия и представи на индивида и на обществото за ролята на мъжете и жените, са издигнати в автономни и равностойни категории на Конвенцията със собствено правно битие“, се отбелязва в решението.

Конституционните съдии се аргументират, че „в Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент“.

Съдите допълват, че традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуват два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. „Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност“, се казва в решението. Освен това се посочва, че биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“. Т.е. понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. „Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията“, пише в решението.

Конституционните съдии се аргументират още с това, че понятието „gender“ като социален конструкт, присъства в Конвенцията отделно и наред с понятието „sex“ и това отдалечава приложното поле на Конвенцията от заявените в нея цели за защита на жените и открива пространство за противоречивото ѝ прилагане, което е в разрез с принципа на правовата държава.

КС приема още, че списъкът на основанията за защита от дискриминация в обяснителния доклад към Конвенцията е значително разширен, тъй като според него държавите следва да предоставят защита на хора, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категориите „мъже“ и „жени“.

Друг аргумент за обявяване на конвенцията за противоречаща на основния закон КС намира в дефиницията за брак в Конституцията, а именно – доброволен съюз между мъж е жена. Цялото решение можете да намерите тук.