КИПЪР ПРИЕ ЗАКОН СРЕЩУ СЕКСУАЛНА И ПОЛОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ

Правителството на република Кипър измени наказателния кодекс на страната и добави в него защита на личността срещу дискриминация, основана на сексуална ориентация или полова идентичност.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Изменението е направено чрез нов член, който има за цел да криминализира подбуждането към насилие или омраза срещу индивиди или групи въз основа на сексуалната им ориентация или пол. Съществуващото законодателство в Кипър предпазва срещу дискриминация, основана на религия, раса, национален или етнически произход. Защити срещу дискриминация на работното място за ЛГБТ хора беше добавено в законите на островната страна през 2004 г.

В случай на извършено престъпление се предвижда лишаване от свобода до три години или глоба до 5000 евро или и двете. Кипър е член на ЕС от 2004 г. В българското законодателство не съществува подобна мярка срещу сексуална или полова дискриминация.