КЗД ПОВТОРНО СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ЧЕ АНДРЕЙ СЛАБАКОВ НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛ ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО ГЕЙ ХОРАТА

Андрей Слабаков не е осъществил нито „тормоз“, нито „подбуждане към дискриминация“ – специални състави на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.). Това реши за втори път на практика с идентични мотиви Комисията за защита от дискриминация (КЗД) със свой акт, постановен на 14 януари.

Производството пред комисията беше започнато през май 2011 г. по жалба срещу известния български режисьор подадена от двама правозащитни активисти на гей-лесбийската общност – Радослав Стоянов и Добромир Добрев. Основание за жалбата са изказванията на Слабаков в телевизионното предаване „На инат“, излъчено на 28 април 2011 г., в което като гост в студиото режисьорът заявява, че „гейовете са много по-вредни [от тютюнопушенето], [защото] разпространяват СПИН масово, тъй като не всички гейове са само хомосексуални, някой са и би“.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Според активистите изказванията на Слабаков „насаждат погрешни стереотипи спрямо нехетеросексуалните лица като цяло“, тъй като не сексуалната ориентация и нейните носители сами по себе си, а необезопасеният секс, без оглед на пола на участниците в него, е факторът, който предпоставя риска за инфектиране с ХИВ. В становището си пред Комисията те твърдят, че публичният характер на изказването на Слабаков, както и позиционирането му като популярна личност в обществото, допринасят за унижението и отравянето на средата за нехетеросексуалните хора.

В становището си пред КЗД Слабаков заявява, че в изказването му хомосексуалните хора не са третирани по-неблагоприятно, че не е целял да подбужда към дискриминация, както и че изказванията му не биха могли да създадат враждебна, обидна или застрашителна среда за нехетеросексуалните хора. Според него в изказването си той е изразил „информирана позиция, обоснована на общодостъпна и официална информация“.

През април 2012 г. КЗД излезе с решение, че с изказванията си Слабаков не е осъществил дискриминация. То обаче беше отменено през октомври същата година от Административен съд София-град (АССГ). След обжалване от страна на КЗД и „Нова телевизия“, които са излъчили предаването, през декември 2013 г. Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на АССГ. В мотивите си ВАС пише:

„Видно е, в контекста на разговора, че основната цел на Слабаков е била да убеди публиката, че тютюнопушенето не е толкова вредно, че да бъде забранявано със закон. За да докаже тезата си той използвал противопоставянето – на тютюнопушенето противопоставил хората с хомосексуална ориентация. […]

Така формулирано изявлението на Слабаков цели да създаде и създава стереотип на обществено поведение, което стигматизира група лица на основата на сексуалната им ориентация, насажда по отношение на тях враждебност, нетърпимост, непоносимост, изключване. То ги етикетира, дамгосва ги и ги определя като разпространители на едно от най-опасните вирусни заболявания. Това неминуемо унизява, а значи и накърнява човешкото достойнство на хората, които определят себе си като гейове, защото ги представя на обществото, създава образ за тях в обществото, който мотивира омраза и пренебрежение (хомофобия)“.

Въпреки решенията на АССГ и ВАС обаче, новият състав на КЗД, който разгледа преписката през април 2014 г., се е произнесъл миналата седмица с решение, което по същество преповтаря мотивите на първото – че предаването е имало хумористичен характер, че изказването на Андрей Слабаков „не създава стереотипи, нито предпоставки за оформяне на обществено неодобрение, негативизъм, непоносимост към лица с нехетеросексуална ориентация, нито нагласи за нетолерантност, доколкото се изразява една лична оценка, мнение и лична позиция без целта да е била да се засегнат нехетеросексуалните лица“, както и че не е бил налице умисъл за подбуждане към дискриминация.

Според Радослав Стоянов, който понастоящем работи в Български хелзинкски комитет, сравняването на група хора с вредна за здравето практика и наричането им „опасни за обществото“ без съмнение създава негативни стереотипи, а от там и враждебна за хомосексуалните хора среда. Активистът възнамерява да обжалва новото решение на Комисията.

източник: GamaNews

http://gamanews.bg/2015/01/19/kzd-povtorno-se-proiznese-che-andrej-slabakov-ne-e-osa-shtestvil-diskriminatsiya-spryamo-gej-horata/#.VL0NexaMWSw.facebook