КАТАЛОГЪТ НА SOFIA QUEER FORUM 2015 ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН ОНЛАЙН

Организаторите на Sofia Queer Forum 2015 направиха достъпен за свободно сваляне каталога, който създадоха след провеждането на фестивала. PDF файлът можете да свалите от тук.

София куиър форум е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията »пол« и »секусалност« в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.

 
L’N’Q: House & Disco
 

През 2015 фестивалът се проведе в периода 3-19 декември на различни локации в София и беше куриран от Владия Михайлова, която е и съставителка на каталога. Графичното оформление е на Надежда Олег Ляхова, а на първа корица е използвана работата на Даниела Костова „Scrap Opera“ (2011). Изданието е двуезично (на български и английски) и, освен документация на форума, включва текстове на Светла Енчева, Стефан Кръстев, Боян Манчев, Владия Михайлова, Сираго Циара, Боряна Росса, Олег Мавроматти, както и интервюта с участниците Карлос Мота и Карол Радишевски.