Исландия е най-малко хомофобната страна в ОИСР

Проучване, проведено от организацията, показа, че Исландия е най-дружелюбната към своята ЛГБТИ общност сред 34-те страни-членки. Веднага след нея се нарежда Швеция. България не е членка на ОИСР.

Авторите на доклада правят сравнение между нагласите в периода 1981-2000 и 2001-2004.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Трета в класацията е Холандия, която в края на 20-ти век е водела останалите по толерантност с цяла една точка по скала от 1 до 10. Изкачването на Исландия до първата позиция е впечатляващо, предвид, че в миналото е била на едва шесто място.

По-нататък се нареждат Норвегия, Дания и Швейцария. Турция е най-хомофобната държава в организацията.

Впечатление прави, че само в три от държавите-членки хомофобията се е увеличила. С цяла точка е паднала толерантността в Гърция, а с по-малко в Чехия и Италия.

Докладът отбелязва, че нагласите спрямо ЛГБТИ хората са значително по-положителни в членките на ОИСР отколкото в страните, които не членуват в организацията. Жените, младите хора и високообразованите по правило са по-приемащи от мъжете, възрастните и по-ниско образованите.