Започна национално проучване за преживяванията на ЛГБТИ гимназистите в училище

Фондация Ресурсен център „Билтиис“ и фондация „Сингъл Степ“ започват национално онлайн проучване за оценка на климата в средните училища в България по отношение на ЛГБТИ хората.

„Учениците прекарват по-голямата част от времето си в училище, което обаче често е място на тормоз и дискриминация по различни белези, включително сексуална ориентация и полова идентичност,“ казват авторите на инициативата. „Към момент в България няма официална информация за положението на ЛГБТИ учениците, която да даде ясна представа за нивата на тормоз, насилие, дискриминация, както и за положителни преживявания и практики.“

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Информацията, събрана от проучването, ще помогне за обективно представяне на ситуацията на ЛГБТИ учениците и техните предизвикателствата в българските училища днес. Авторите планират със събраните данни да изготвят доклад, който ще бъде използван за повишаване на информираността по тази тема и за привличане на вниманието на отговорните институции.

Проучването е напълно анонимно, доброволно и е отправено към ученици на възраст 14 и нагоре, които учат в българско средно училище. Те могат да споделят опита си тук.

През 2015 „Билитис“ публикува качествено проучване на положението на ЛГБТИ ученици и учители у нас, което показа, че по-голямата част от тях крият сексуалната си ориентация или половата си идентичност в училище.