ЕСПЧ ОСЪДИ ХЪРВАТИЯ ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ СРЕЩУ ЛЕСБИЙКА

Съдиите от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) обявиха за дискриминационно решението на Хърватия да откаже на партньор в еднополова връзка разрешително за пребиваване с цел събиране на семейство.

Във вречашното си решение по делото Пажич срещу Хървития (68453/13) ЕСПЧ отсъди с пълно единодушие, че Хърватия е в нарушение на Член 14 (право на защита от дискриминация), съчетан с Член 8 (право на неприкосновен личен и семеен живот) от Европейската конвенция за защита на правата на човека.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Делото е в следствие на жалба на Данка Пажич, гражданка на Босна и Херцеговина, която е в стабилна връзка с жена от Хърватия. Съдът е открил, че Пажич е била дискриминирана заради своята сексуална ориентация, когато е подала документи за разрешително за пребиваване в най-новата държава членка на Европейския съюз.

Хърватският Закон за чужденците дава възможност на партньор в разнополова двойка да получи разрешително, но отказва това право на хора в еднополови връзки.

Съдът отбелязва, че хърватското правителство не е демонстрирало, че такава разлика в третирането е необходима за постигане на легитимна цел или пък е оправдана с каквато и да било убедителна причина.

Държавата е осъдена да заплати на Пажич обезщетение от 10 000 евро, както и 5690 евро за разноски по делото.