ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТБЕЛЯЗА СЛАБ ЛГБТИ ПРОГРЕС НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

По-рано този месец Европейската комисия публикува годишния си доклад за напредъка по преговорите за членство в ЕС. Докладът включва важна информация относно ситуацията на ЛГБТИ хората в седемте държави-кандидатки.

Докладът показва, че ЛГБТИ хората продължават да срещат директна дискриминация, заплахи и насилие в Западните Балкани и Турция. Това е резултат както от липсата на антидискриминационни закони (Турция и Македония), така и от липсата на ефективно прилагане на съществуващи такива закони (Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина и Албания).

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Успешното провеждане на прайд шествия в Албания, Косово, Черна гора и Сърбия са положителни знаци. Същото не може да се каже за Турция, която вече няколко пъти налага забрана на такива събития и използва сила срещу осмелилите се да се противопоставят.

Вицепрезидентката на ЛГБТИ интергрупата в ЕП, Таня Файон, каза пред репортери: „На хартия повечето от държавите-кандидатки изглеждат като добри места за живот за ЛГБТИ хората. Почти всички правителства са издействали антидискриминационни закони и закони срещу престъпленията от омраза. Въпреки това, твърде често тези закони не биват прилагани на практика.“