ГРЕНЛАНДИЯ УЗАКОНИ ГЕЙ БРАКОВЕТЕ

Парламентът на Гренландия гласува вчера да приеме датските закони, узаконяващи еднополовите бракове и осиновяването от еднополови двойки. Страна е автономна провинция на Кралство Дания и се самоуправлява от 2009 г. насам. Предложението за приемане на законодателството бе прието с 27 гласа за, нито един против и двама въздържали се.

През 1996 г. Гренландия прие датския закон за гражданските съюзи на еднополови двойки. Въпреки това обаче от 2012 г. насам, когато Дания узакони и браковете, Гренландия не бе предприела стъпки в тази посока.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Законът влиза в сила от 1 октомври 2015 г.

Гренландия е най-големият неконтинентален остров в света и третата по големина държава в Северна Америка. Островът е с население малко под 60 ­000 души, повечето от които инуити. Гренландия е в договор за автономия с Норвежкото кралство от 1262 г., а през 1814 г. е отстъпена на Кралство Дания.

Източник: Gamma news

http://gamanews.bg/2015/05/27/grenlandiya-uzakoni-ednopolovite-brakove/