Върховният съд на Индия обяви, че ЛГБТ хората имат равни права

Вчера Върховният съд на Индия обяви, че личната неприкосновеност е основно човешко право на всеки индийски гражданин. Правото на лична неприкосновеност е „защитено като част от Член 21 (от конституцията), който защитава живота и свободата“, пишат съдиите в решението си по дело, заведено срещу държавата заради събираните за лични карти биометрични данни.

Очаква се решението да има широк спектър от последствия, включително за ЛГБТИ хората. В него съдиите пишат: „Правата на лесбийките, гей мъжете, бисексуалните и трансполовите хора не могат да бъдат наричани ‘така начерени права’… Техните права не са ‘така наречени’, а са истински права, основани на стабилна конституционна основа“.

 
L’N’Q: House & Disco
 

„Дискриминацията срещу индивиди по признак сексуална ориентация е дълбоко обидна спрямо достойнството и личната стойност на човека. Равенството изисква сексуалната ориентация на всеки индивид в обществото да бъде еднакво защитена“.

С други думи, Върховният съд на страната директно заявява, че сексуалната ориентация е неизменна част от личната неприкосновеност на човека и, че дискриминацията по признак сексуалност е некоституционна. Предвид, че съдът в момента разглежда жалба срещу печално известният член 377 от наказателния кодекс, криминализиращ гей секса, по всичко личи, че е само въпрос на време законът да падне. Ако съдът следва собствената си логика, в близко бъдеще може да се очаква поредица от положителни решения.