Анкета проучва нагласите на българския бизнес спрямо активното включване на ЛГБТИ служителите

Платформата “Work It Out” на фондация GLAS публикува въпросник, предназначен за бизнеси, компании и служители, базирани в България. Целта на анкетата е да проучи нагласите на българските фирми към техните ЛГБТИ служители и мерките, предприети за тяхното активно включване.

Авторите се интересуват от широк спектър от теми, включително вътрешни антидискриминационни политики, климат и култура, желание за участие в инициативи, насърчаващи многообразието и т.н.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Въпросникът е достъпен онлайн и е на разположение на всеки оторизиран от работодателя си служител.

“Work It Out” е платформа, свързваща местни и международни компании, които искат да направят своите работни места по-приобщаващи и включващи ползите от многообразието. Целта й е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда за равенство на възможностите за всеки служител в България. Към нея вече се присъединиха 10 компании, сред които Microsoft, SAP, и други. Повече информация за инициативана на фондация GLAS можете да намерите в сайта workitout.glasfoundation.bg.