СПЕЧЕЛИ ПЪТУВАНЕ ДО ВИЕНА ПРАЙД ВЪВ ВИДЕО КОНКУРСА #JUSTLIKEYOU

Проектният офис за Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“, в партньорство с „Организационния комитет на София Прайд“ и Фондация „Glas”, обявява видео-конкурс #JustLikeYou (Също като теб) за участници от страните-членки на Съвета на Европа. Видеоконкурсът е с две направления, едно за българи на български език и едно за чужденци на английски език. Той е част от кампанията „#JustLikeYou“, която включва и международна конференция в София на 26 юни 2015 г. в информационното бюро на Европейския парламент в България.
Всички заинтересовани от темата са поканени да участват в конкурса с авторски видеоклип, в който да разкажат своята #JustLikeYou история до 2 минути. Участниците ще разполагат с много творческа свобода, като единствено трябва да завършат клиповете си с посланието на конкурса: „Аз съм човек, също като теб – заслужавам същото уважение, същите права“. Видеоклиповете трябва да бъдат качени на официалната Фейсбук страница на конкурса от самите участници до 12.00 ч. на 3 юни 2015 г.

Определянето на победителите ще се извърши по най-голям брой „харесвания“ и „споделяния“ във Фейсбук, като ще бъде отличен един победител от България и един победител от чуждестранните участници от останалите държави.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Наградата за победителя от България е тридневен престой във Виена, Австрия, за „Виена Прайд 2015“ (20 юни). Наградата за спечелилия конкурса от чужбина е тридневен престой в София, България, за „София Прайд 2015“ (27 юни).

За повече информация за правилата и условията за участие, посетете интернет страницата на Проектният офис за Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и фейсбук страницата на конкурса с името „#JustLikeYou Video Contest“: www.fnf-southeasteurope.org, https://www.facebook.com/events/552589448215591/.

София Прайд 2015 е фокусиран върху дискриминацията спрямо ЛГБТИ хората в образователните институции. Моля посетете тяхната интернет страница, www.sofiapride.org, и Фейсбук страницата на www.facebook.com/pages/Sofia-Pride.

Фондация за свободата „Фридрих Науман” е германска политическа фондация, създадена през 1958 г. от изявени личности с либерални възгледи, начело с първия президент на Федерална Република Германия проф. Теодор Хойс. Основна цел на организацията е чрез гражданско образование, политически консултации и диалог да разпространява по света, в над 60 държави в Европа, Африка, Азия, Централна Америка, идеите на свободата, демокрацията, върховенството на закона, човешките и гражданските права, пазарната икономика. От 2006 г. офисът на Фондацията за свободата „Фридрих Науман” за Източна и Югоизточна Европа е базиран в София. Тук се намира и Проектният офис за Югоизточна Европа, който обхваща България, Румъния, Македония и Молдова.