Австрийският конституционен съд постанови брачни права за всички от 2019

Най-високата съдебна инстанция на Австрия обяви дългоочакваното си решение по дело, заведено от две жени във Виена. Съдът отсъди, че отказът на местните власти да уважат заявлението за брак на лесбийките представлява дискриминация на основа сексуална ориентация.

Отпадането на брачната дискриминация ще стане факт на 1 януари 2019, или по-рано, ако парламентът направи нужните законодателни промени.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Еднополовите двойки в Австрия могат да сключват граждански съюзи от 2010, като разликите в правата, предоставяни от двете институции, прогресивно намаляха в следващите години. От 2019 година обаче, всички двойки ще могат да сключват както брак така и граждански съюз.

Конситуционните съдии зачеркнаха фразата „двама души от различен пол“ от австрийското семейно законодателство, защото тя дискриминира еднополовите двойки без никакви рационални причини за това.

Австрия е първата европейска държава, която дава равни брачни права на гей двойките чрез съдебно решение. Всички други страни в континента го направиха чрез законодателните си органи, а Ирландия – чрез референдум.

Решението на съда означава, че скоро половината от всичките 28 държави-членки на Европейския съюз ще предоставят пълно брачно равенство. В други 8 еднополовите двойки имат достъп до алтернативни форми на семейни союзи. Само 6 държави не предлагат никаква законова защита за семействата на гей хората – България, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.